Распоред наставе (спискови)

Почетак наставе у летњем семестру школске 2018/2019 године за све студијске програме на

Основним струковним студијама

Теоријске настава – 18.02.2019. године

Вежбе – 25.02.2019. године

уз текст су приложене датотеке (кликните за учитавање):
ДатотекаОписЗадња измена
Учитај ову датотеку (KE-1.pdf)Струковни козметичар естетичарпрва година21-02-2019 13:10
Учитај ову датотеку (KE-2.pdf)Струковни козметичар естетичардруга година21-02-2019 13:10
Учитај ову датотеку (KE-3a.pdf)Струковни козметичар естетичартрећа година25-02-2019 11:14
Учитај ову датотеку (SFT 1a.pdf)Струковни физиотерапеутпрва година22-02-2019 12:04
Учитај ову датотеку (SFT 2а.pdf)Струковни физиотерапеутдруга година22-02-2019 14:17
Учитај ову датотеку (SFT 3.pdf)Струковни физиотерапеуттрећа година21-02-2019 13:10
Учитај ову датотеку (SMLT 1.pdf)Струковни медицинско лабораторијски технологпрва година21-02-2019 13:11
Учитај ову датотеку (SMLT 2.pdf)Струковни медицинско лабораторијски технологдруга година28-02-2019 14:35
Учитај ову датотеку (SMLT 3.pdf)Струковни медицинско лабораторијски технологтрећа година21-02-2019 13:11
Учитај ову датотеку (SMR-1a.pdf)Струковни медицински радиологпрва година12-03-2019 11:43
Учитај ову датотеку (SMR-2.pdf)Струковни медицински радиологдруга година21-02-2019 13:12
Учитај ову датотеку (SMR-3a.pdf)Струковни медицински радиологтрећа година22-02-2019 14:16
Учитај ову датотеку (SMS-1.pdf)Струковна медицинска сестра прва година27-02-2019 11:34
Учитај ову датотеку (SMS-2а.pdf)Струковна медицинска сестрадруга година28-02-2019 14:33
Учитај ову датотеку (SMS-3a.pdf)Струковна медицинска сестра трећа година28-02-2019 07:33
Учитај ову датотеку (SMS-BA 1.pdf)Струковна медицинска сестра-бабицапрва година21-02-2019 13:12
Учитај ову датотеку (SMS-BA 2a.pdf)Струковна медицинска сестра-бабицадруга година22-02-2019 14:29
Учитај ову датотеку (SMS-BA 3a.pdf)Струковна медицинска сестра-бабицатрећа година25-02-2019 14:32
Учитај ову датотеку (SMS-VA 11.pdf)Струковна медицинска сестра васпитачпрва година04-03-2019 12:40
Учитај ову датотеку (SMS-VA 2.pdf)Струковна медицинска сестра васпитачдруга година19-03-2019 12:55
Учитај ову датотеку (SMS-VA 3.pdf)Струковна медицинска сестра васпитачтрећа година01-04-2019 15:21
Учитај ову датотеку (SND 1.pdf)Струковни нутрициониста дијететичарпрва година21-02-2019 13:13
Учитај ову датотеку (SND 2.pdf)Струковни нутрициониста дијететичардруга година21-02-2019 13:13
Учитај ову датотеку (SND 3a.pdf)Струковни нутрициониста дијететичартрећа година25-02-2019 13:38
Учитај ову датотеку (SRT-1.pdf)Струковни радни терапеутпрва година05-03-2019 13:26
Учитај ову датотеку (SRT-2.pdf)Струковни радни терапеутдруга година21-02-2019 13:14
Учитај ову датотеку (SRT-3a.pdf)Струковни радни терапеуттрећа година25-02-2019 08:19
Учитај ову датотеку (SSEI-1a.pdf)Струковни санитарно еколошки енжењерпрва година25-02-2019 12:37
Учитај ову датотеку (SSEI-2a.pdf)Струковни санитарно еколошки енжењердруга година25-02-2019 12:37
Учитај ову датотеку (SSEI-3.pdf)Струковни санитарно еколошки енжењертрећа година21-02-2019 13:14
Учитај ову датотеку (SZP 1а.pdf)Струковни зубни протетичарпрва година04-03-2019 12:42
Учитај ову датотеку (SZP 2a.pdf)Струковни зубни протетичардруга година21-02-2019 13:15
Premium Joomla Templates