Распоред консултација за зимски семестар школске 2018/2019 године

18мај2011

Распоред консултација за зимски семестар школске 2018/2019 године

Консултације шефова студијских програма за летњем семестар школске 2018/2019 године

Назив студијског програма

Шеф студијског програма

Дан

Време

Место

Струковна медицинска сестра

Горан Стојановић, спец. фарм.

среда

13-14,30

Консултације 2

Струковна медицинска сестра-бабица

МСц Милена Маричић, спец. фарм.

четвртак

12-13,30

Канцеларија помоћника Директора Школе

Струковни санитарно еколошки инжењер

Спец. др мед. Верослава Станковић

петак

10,30-12

Канцеларија Шефа студијског програма

Струковни медицински радиолог

Проф. др Мирослав Мишић

уторак

10,15-11,15

Канцеларија Шефа студијског програма

Струковни физиотерапеут

Мр Стеван Јовановић

уторак

11-12,30

Канцеларија Шефа студијског програма

Струковни радни терапеут

Гордана Савковић

уторак

12,30-14

Каб. за радну терапију, Школа

Струковни медицинско лабораторијски технолог

Проф. др сци. мед. Исидора Милановић

четвртак

11-13

Каб. за хематологију, Школа

Струковни нутрициониста дијететичар

Спец. др мед. Меланија Илић

уторак

14-15,30

Канцеларија Шефа студијског програма

Струковни козметичар естетичар

Проф. др сци. мед. Данијела Пецарски

среда

11,30-13

Канцеларија Шефа студијског програма

Струковна медицинска сестра-васпитач

Проф. др Љиљана Јовчић

понедељак

10-11,30

Канцеларија Шефа студијског програма

Струковни зубни протетичар

Проф. др Јован Станковић

четвртак

14,30-16

Канцеларија помоћника Директора Школе

 

Распоред консултација за зимски семестар школске 2018/2019 године

 

Презиме  и име наставника

Звање

Дан

Време

Место

1.      

др Јована Булатовић

проф. струк. студ.

среда

10,30-12

Школа

2.      

др Милица Васиљевић Благојевић

проф. струк. студ.

     

3.      

др сци. мед. Дивна Кекуш

проф. струк. студ.

     

4.      

др сци. мед. Љиљана Крстић

проф. струк. студ.

среда

15,30-17

Сокобањска 13

5.      

др Драгана Кљајић

проф. струк. студ.

понедељак

12-13,30

Школа

6.      

др сци. мед. Дејан Митрашиновић

проф. струк. студ.

     

7.      

др сци. мед. Маријан Новаковић

проф. струк. студ.

понедељак

15-16,30

Амфитеатар, Школа

8.      

др Марина Петровић Радић

проф. струк. студ.

четвртак

8,30-10

Школа

9.      

др Јован Станковић

проф. струк. студ.

четвртак

14,30-16

Канцеларија помоћника Директора Школе

10.        

др Драгослав Стефановић

проф. струк. студ.

среда

11-12,30

Школа

11.        

др сци. мед. Негра Терзић

проф. струк. студ.

понедељак

14-16

Школа

12.        

др сци. мед. Божидар Удовичић

проф. струк. студ.

понедељак

16-17,30

Школа

13.        

др сци. мед. Мирослав Мишић

проф. струк. студ.

четвртак

11,45-13,15

Школа

14.        

др сци. мед. Миленко Будимчић

проф. струк. студ.

     

15.        

др сци. мед. Исидора Милановић

проф. струк. студ.

четвртак

11-13

Каб. за хематологију

16.        

др сци. мед. Данијела Пецарски

проф. струк. студ.

среда

11,30-13

Школа

17.        

др Нада Савковић

проф. струк. студ.

     

18.        

др сци. мед. Братислав Станковић

проф. струк. студ.

     

19.        

др сци. мед. Биљана Мајсторовић

проф. струк. студ.

среда

13-14,30

Школа

20.        

др сци. мед. Љиљана Црнчевић Радовић

проф. струк. студ.

понедељак

13,30-15

Школа

21.        

др сци. мед. Марија Тришовић

проф. струк. студ.

     

22.        

др сци. мед. Весна (Мирослав) Јовановић

проф. струк. студ.

среда

18-19,30

Школа

23.        

др Марија Трајков

проф. струк. студ.

уторак

9,30-11

Школа

24.        

др сци. мед. Јасмина Башић

проф. струк. студ.

 петак 12-13,30  Хем. лабораторија 

25.        

др сци. мед. Далибор Паспаљ

проф. струк. студ.

     

26.        

др сци. мед. Гордана Грбић

проф. струк. студ.

среда

14-15,30

Школа

27.        

др сци. мед. Дарко Ножић

проф. струк. студ.

     

28.        

др сци. мед. Лидија Золотаревски

проф. струк. студ.

четвртак

11,30-13

Школа

29.        

др Љиљана Јовчић

проф. струк. студ.

понедељак

10-11,30

Канцеларија Шефа студијског програма

30.        

др сци. мед. Драгана Драгаш Миловановић

проф. струк. студ.

уторак

17-18,30

Школа

31.        

проф. др сци. мед. Гора Миљановић

проф. струк. студ.

     

32.        

проф. др сци. мед. Жарко Кривокапић

проф. струк. студ.

петак

12,30-14

Школа

33.        

др сци. мед. Мила Филиповић

виши предавач

     

34.        

Јелена Ђорђевић, спец. др мед.

предавач

петак

14,30-16

Школа

35.        

Меланија Илић, спец. др мед.

предавач

     

36.        

Горана Исаиловић, спец. др мед.  

предавач

уторак

11-12,30

Школа

37.        

мр Стеван Јовановић

предавач

уторак

11-12,30

Школа

38.        

Наталија Лазић Соловјев, спец. др мед.

предавач

уторак

9-10,30

Каб. за микробиологију

39.        

Веселин Лукач, спец. др мед.   

предавач

     

40.        

Мр сци. мед. Мирјана Костић Милосављевић

предавач

среда

14-15,30

Школа

41.        

др Славица Крсмановић

предавач

понедељак

12-14

Каб. за микробиологију, Школа

42.        

мр Ана Мандић

предавач

     

43.        

мр сци. мед. Калина Младеновић Пауновић, спец. радиолоигје   

предавач

понедељак

11,30-13

Рендген кабинет, Школа

44.        

мр Божица Мунћан

предавач

     

45.        

Момчило Новаковић, спец. др мед.

предавач

     

46.        

мр сци. мед. Верослава Станковић, спец. др мед.   

предавач

петак

10,30-12

Школа

47.        

мр сци. мед. Биљана Стојановић Јовановић

предавач

четвртак

14-15,30

Школа

48.        

мр сци. мед. Светлана Стојановић, спец. др мед.   

предавач

среда

14,30-16

Школа

49.        

др Наташа Стојковић, спец. стом.

предавач

     

50.        

мр Сања Станисављевић

предавач

четвртак

16-17,30

Школа

51.        

спец. др мед.   Снежана Удовичић,

предавач

     

52.        

мр Јела Поповић

предавач

среда

13-14,30

Школа

53.        

Весна Вуковић, спец. фарм.

предавач

уторак

14-15,30

Школа

54.        

Звонко Димоски, спец. фарм.

предавач

среда

12,30-14

Школа

55.        

 Др Лазар Јанић

предавач

 среда 12-13,30  Школа 

56.        

Весна (Рајко) Јовановић, спец. фарм.

предавач

     

57.        

Весна Максимовић, спец. фарм.

предавач

уторак

14-15,30

Школа

58.        

Милена Маричић, спец. фарм.

предавач

     

59.        

др Бранка Родић Трмчић

предавач

     

60.        

Горан Стојановић, спец. фарм.

предавач

     

61.        

Драгана Терзић Марковић, спец. фарм.

предавач

среда

12,30-14

Школа

62.        

Мр сци. мед. Зорана Бокун Вукашиновић

предавач

     

63.        

Марина Ивановић, спец. инж. тех.

предавач

петак

9,30-11

Школа

64.        

Владимир Илић , спец. инж. тех.

предавач

уторак

13-15

Кабинет за исхрану, Школа

65.        

мр сци. мед. Бојана Луковић

предавач

петак

13,30-15

Школа

66.        

Александра Алексић

нпн

     

67.        

Биљана Бабић

нпн

     

68.        

Марија Шкрбић

нпн

     

69.        

др мед. Игор Величковић

нпн

     

70.        

др мед. Дубравка Мариновић

нпн

     

71.        

Данило Вујичић

нпн

четвртак

15,30-17

Сокобањска 13

72.        

Ранка Марић

нпн

     

73.        

Драгица Ранковић

нпн

четвртак

16,30-18

Школа

74.        

Гордана Савковић

нпн

уторак

12,30

Каб. за радну терапију, Школа

75.        

Гордана Станић

нпн

     

76.        

Душанка Тадић

нпн

     

77.        

Драгица Стојановић

нпн

     

78.        

Данијела Јездимировић

нпн

     

79.        

Гордана Антић

нпн

понедељак

13-14,30

Консултације 1

80.        

Мирјана Смуђа

нпн

     

81.        

Верица Трбовић

нпн

     

82.        

Маријана Дабић

нпн

     

83.        

Ненад Недовић

нпн

     

84.        

Шимпрага Љиљана

нпн

     

85.        

Ангелка Пештерац Кујунџић

нпн

     

86.        

Емилија Киш

нпн

     

87.        

Радица Тасић

нпн

     

88.        

Жана Гајић

нпн

уторак

14-15,30

Каб. за хематологију, Школа

Premium Joomla Templates