Распоред консултација за летњи семестар школске 2018/2019 године

18мај2011

Распоред консултација за летњи семестар школске 2018/2019 године

 

р.

бр.

титула

презиме и име

изборно звање

дан

време

место

1.                 

др сц. мед. 

Башић Јасмина

проф. струк. студија

понедељак

10,15-11,45

Школа

2.                 

др сц. мед. 

Бјекић Милан

проф. струк. студија

четвртак

14-15,30

Учионица 4

3.                 

др сц мед

Будимчић Миленко

проф. струк. студија

     

4.                 

др

Булатовић Јована

проф. струк. студија

уторак

11,30-13

Школа

5.                 

др

Васиљевић Благојевић Милица

проф. струк. студија

понедељак

12-13,30

Учионица 2

6.                 

др сц. мед. 

Грбић Гордана

проф. струк. студија

понедељак

16-17,30

Школа

7.                 

др сц. мед. 

Драгаш Миловановић Драгана

проф. струк. студија

петак

11,45-13,15

Школа

8.                 

др сц. мед. 

Золотаревски Лидија

проф. струк. студија

четвртак

12-13,30

Школа

9.                 

др

Иванишевић Ненад

проф. струк. студија

     

10.             

др

Јанић Лазар

проф. струк. студија

четвртак

13-14,30

Школа

11.             

др сц. мед. 

Јовановић М. Весна

проф. струк. студија

понедељак

17-18,30

Школа

12.             

др

Јовчић Љиљана

проф. струк. студија

среда

10-11,30

Школа

13.             

др сц. мед. 

Кекуш Дивна

проф. струк. студија

уторак

12,30-14

Консултације 1

14.             

др сц. мед. 

Кривокапић Жарко

проф. струк. студија

уторак

15,30-17

Школа

15.             

др сц. мед. 

Крстић Љиљана

проф. струк. студија

четвртак

15,30-17

Сокобањска 13

16.             

др сц. мед. 

Крстић Јелена

проф. струк. студија

четвртак

14,45-16,15

Школа

17.             

др

Кљајић Драгана

проф. струк. студија

петак

14,30-16

Каб. за КЛГ 2

18.             

др сц. мед. 

Мајсторовић Биљана

проф. струк. студија

понедељак

17,30-19

Школа

19.             

др сц. мед. 

Милановић Исидора

проф. струк. студија

уторак

13-14,30

Каб. за хематолог.

20.             

др сц. мед. 

Миљановић Гора

проф. струк. студија

понедељак

12,30-14

Школа

21.             

др сц. мед. 

Митрашиновић Дејан

проф. струк. студија

     

22.             

др сц. мед. 

Мишић Мирослав

проф. струк. студија

петак

13-14,30

Канцеларија Шефа студијског програма

23.             

др сц. мед. 

Новаковић Маријан

проф. струк. студија

понедељак

17-18,30

Учионица 2

24.             

др сц. мед. 

Дарко Ножић

проф. струк. студија

четвртак

16-17,30

Каб. за здр. васпитање

25.             

др сц. мед. 

Паспаљ Далибор

проф. струк. студија

четвртак

15,30-17

Сокобањска 13

26.             

др

Петровић Радић Марина

проф. струк. студија

уторак

12,30-14

Сокобањска 13

27.             

др сц. мед. 

Пецарски Данијела

проф. струк. студија

понедељак

12,30-14

Школа

28.             

др

Савковић Нада

проф. струк. студија

среда

13-14,30

Школа

29.             

др сц. мед. 

Слепчевић Весна

проф. струк. студија

     

30.             

др сц. мед. 

Станковић Братислав

проф. струк. студија

четвртак

15,15-16,45

Каб. за хематолог.

31.             

др 

Станковић Јован

проф. струк. студија

среда

10-11,30

Канц. помоћника Директора Школе

32.             

др

Стефановић Драгослав

проф. струк. студија

среда

13-14,30

Школа

33.             

др сц. мед. 

Терзић Негра

проф. струк. студија

понедељак

12,30-14

Школа

уторак

15,30-17

34.             

др сц. мед. 

Трајков Марија

проф. струк. студија

уторак

9,30-11

Каб. за КЛГ 2

35.             

др сц. мед. 

Танасић Иван

проф. струк. студија

среда

16-17,30

Школа

36.             

др сц. мед. 

Тришовић Марија

проф. струк. студија

четвртак

15-16,30

Каб. за здр. негу 2

37.             

др

Цветковић Небојша

проф. струк. студија

среда

10-11,30

Школа

38.             

др сц. мед. 

Црнчевић Радовић Љиљана

проф. струк. студија

среда

17,15-18,45

Школа

39.             

др сц. мед. 

Филиповић Мила

виши предавач

понедељак

10-11,30

Школа

40.             

мр сци мед

Вукашиновић Бокун Зорана

предавач

уторак

15-16.30

Учионица 5

41.             

спец. фарм.

Вуковић Весна

предавач

петак

11-12,30

Школа

42.             

прим. др сц. мед

Ката Дабић Станковић

предавач

петак

11-12,30

Канц. помоћника Директора Школе

43.             

спец. фарм.

Димоски Звонко

предавач

уторак

13,30-15

Школа

44.             

спец. др мед.

Ђорђевић Јелена

предавач

среда

18,45-20,15

Кабинет за исхрану

45.             

спец. инж. техн.

Ивановић Марина

предавач

петак

16-17,30

Школа

46.             

спец. др мед.

Илић Меланија

предавач

     

47.             

спец. инж. техн.

Илић Владимир

предавач

уторак

12,30-14

Кабинет за исхрану

48.             

спец. др мед.

Исаиловић Горана

предавач

петак

11-12,30

Амфитеатар

49.             

спец. фарм.

Јовановић Р. Весна

предавач

понедељак

14-15,30

Школа

50.             

мр 

Стеван  Јовановић

предавач

уторак

11,30-13

Школа

51.             

спец. др мед.

Лазић Соловјев Наталија

предавач

     

52.             

спец. др мед.

Лукач Веселин

предавач

уторак

12-13,30

Школа

53.             

спец. др мед.

Луковић Бојана

предавач

четвртак

13,30-15

Школа

54.             

спец. фарм.

Максимовић Весна

предавач

среда

13,30-15

Школа

55.             

мр сц. др мед.

Костић Милосављевић Мирјана

предавач

уторак

14-15,30

Школа

56.             

мр

Крсмановић Славица

предавач

четвртак

13-15,30

Школа

57.             

мр

Ана Мандић

предавач

уторак

12-13,30

Школа

58.             

спец. фарм.

Маричић Милена

предавач

четвртак

12-13,30

Канцеларија помоћника Директора Школе

59.             

мр сц. др. мед. 

Младеновић Пауновић Калина

предавач

уторак

11,30-13

Школа

60.             

мр 

Мунћан Божица

предавач

понедељак

12-13,30

Школа

61.             

мр др мед

Новаковић Момчило

предавач

четвртак

11,30-13

Школа

62.             

мр

Поповић Јела

предавач

уторак

14-15,30

Школа

63.             

спец. инж. организ.  наук.

Родић Трмчић Бранка

предавач

     

64.             

мр сц. др. мед. 

Станковић Верослава

предавач

петак

10-11,30

Школа

65.             

мр

Станисављевић Сања

предавач

четвртак

16-17,30

Школа

66.             

спец. фарм.

Горан Стојановић

предавач

 среда  13-14,30  Школа

67.             

др сци мед.

Стојановић Јовановић Биљана

предавач

понедељак

15,30-17

Школа

68.             

мр сц. др. мед. 

Стојановић Светлана

предавач

     

69.             

спец. др стом.

Стојковић Наташа

предавач

среда

17-18,30

Школа

70.             

спец. фарм.

Терзић Марковић Драгана

предавач

 понедељак  13,30-15 Школа

71.             

спец. др мед.

Удовичић Снежана

предавач

четвртак

13,30-15

Школа

72.             

 

Бркић Биљана

наставник вештина

понедељак

11,30-13

Школа

73.             

 

Алексић Александра

настав. прект. наставе

среда

18,45-20,15

Каб. за КЛГ

74.             

 

Антић Гордана

настав. прект. наставе

уторак

12,30-14

Консултације 1

75.             

 

Бабић Биљана

настав. прект. наставе

     

76.             

др мед.

Величковић Игор

настав. прект. наставе

среда

12-,13,30

Школа

77.             

 

Вујичић Данило

настав. прект. наставе

петак

12-13,30

Сокобањска 13

78.             

 

Гајић Жана

настав. прект. наставе

понедељак

10,30-12

Каб. за хематологију

79.             

 

Дабић Маријана

настав. прект. наставе

     

80.             

 

Јездимировић Данијела

настав. прект. наставе

среда

11-12,30

Школа

81.             

 

Киш Емилија

настав. прект. наставе

четвртак

14-15,30

Поликлиника, Школе

82.             

 

Марић Ранка

настав. прект. наставе

понедељак

12-13,30

Сокобањска 13

83.             

 

Мариновић Дубравка

настав. прект. наставе

уторак

13,30-15

Школа

84.             

 

Недовић Ненад

настав. прект. наставе

среда

14-15,30

Каб. за КЛГ 2

85.             

 

Пештерац Кујунџић Ангелка

настав. прект. наставе

понедељак

12-13,30

Сокобањска 13

86.             

 

Ранковић Драгица

настав. прект. наставе

среда

12,30-14

Школа

87.             

 

Савковић Гордана

настав. прект. наставе

понедељак

12-13,30

Каб. за радну терапију

88.             

 

Смуђа Мирјана

настав. прект. наставе

петак

14-15,30

Школа

89.             

 

Станић Гордана

настав. прект. наставе

  17,30-19

Школа

90.             

 

Стојановић Драгица

настав. прект. наставе

уторак

13,30-15

Школа

91.             

 

Тадић Душанка

настав. прект. наставе

четвртак

16-17,30

Школа

92.             

 

Тасић  Радица

настав. прект. наставе

уторак

13-14,30

Школа

93.             

 

Трбовић Верица

настав. прект. наставе

четвртак

11-12,30

Школа

94.             

 

Шимпрага Љиљана

настав. прект. наставе

среда

13-14,30

Сокобањска 13

95.             

 

Шкрбић Марија

настав. прект. наставе

     

96.             

 

Бабић Никола

асистент

уторак

12,30-14

Школа

97.             

 

Алберт Даријан

сарадник за вежбе и практичну наставу

     

98.             

 

Војводић Кристина

сарадник за вежбе и практичну наставу

     

99.             

 

Игњатовић Милица

сарадник за вежбе и практичну наставу

     

100.         

др

Јаковљевић Биљана

сарадник за вежбе и практичну наставу

     

101.         

 

Јојић Марина

сарадник за вежбе и практичну наставу

     

102.         

 

Пажун Весна

сарадник за вежбе и практичну наставу

     

103.         

 

Петровић Душица

сарадник за вежбе и практичну наставу

     

Консултације шефова студијских програма за летњем семестар школске 2018/2019 године

Назив студијског програма

Шеф студијског програма

Дан

Време

Место

Струковна медицинска сестра

Горан Стојановић, спец. фарм.

 среда  13-14,30

Консултације 2

Струковна медицинска сестра-бабица

Милена Маричић, спец. фарм.

четвртак

12-13,30

Канцеларија помоћника Директора Школе

Струковни санитарно еколошки инжењер

Мр сци. мед. Верослава Станковић

петак

10-11,30

Канцеларија Шефа студијског програма

Струковни медицински радиолог

Проф. др Мирослав Мишић

петак

13-14,30

Канцеларија Шефа студијског програма

Струковни физиотерапеут

Мр Стеван Јовановић

уторак

11,30-13

Канцеларија Шефа студијског програма

Струковни радни терапеут

Гордана Савковић

понедељак

12-13,30

Каб. за радну терапију, Школа

Струковни медицинско лабораторијски технолог

Проф. др сци. мед. Исидора Милановић

уторак

13-14,30

Каб. за хематологију, Школа

Струковни нутрициониста дијететичар

Спец. др мед. Меланија Илић

   

Канцеларија Шефа студијског програма

Струковни козметичар естетичар

Проф. др сци. мед. Данијела Пецарски

понедељак

12,30-14

Канцеларија Шефа студијског програма

Струковна медицинска сестра-васпитач

Проф. др Љиљана Јовчић

среда

10-11,30

Канцеларија Шефа студијског програма

Струковни зубни протетичар

Проф. др Јован Станковић

среда

10-11,30

Канцеларија помоћника Директора Школе

 

Premium Joomla Templates