Распоред консултација за зимски семестар школске 2018/2019 године

18мај2011

Распоред консултација за зимски семестар школске 2018/2019 године

Консултације шефова студијских програма за летњем семестар школске 2018/2019 године

Назив студијског програма

Шеф студијског програма

Дан

Време

Место

Струковна медицинска сестра

Горан Стојановић, спец. фарм.

среда

13-14,30

Консултације 2

Струковна медицинска сестра-бабица

МСц Милена Маричић, спец. фарм.

четвртак

12-13,30

Канцеларија помоћника Директора Школе

Струковни санитарно еколошки инжењер

Спец. др мед. Верослава Станковић

петак

10,30-12

Канцеларија Шефа студијског програма

Струковни медицински радиолог

Проф. др Мирослав Мишић

уторак

10,15-11,15

Канцеларија Шефа студијског програма

Струковни физиотерапеут

Мр Стеван Јовановић

уторак

11-12,30

Канцеларија Шефа студијског програма

Струковни радни терапеут

Гордана Савковић

уторак

12,30-14

Каб. за радну терапију, Школа

Струковни медицинско лабораторијски технолог

Проф. др сци. мед. Исидора Милановић

четвртак

11-13

Каб. за хематологију, Школа

Струковни нутрициониста дијететичар

Спец. др мед. Меланија Илић

уторак

14-15,30

Канцеларија Шефа студијског програма

Струковни козметичар естетичар

Проф. др сци. мед. Данијела Пецарски

среда

11,30-13

Канцеларија Шефа студијског програма

Струковна медицинска сестра-васпитач

Проф. др Љиљана Јовчић

понедељак

10-11,30

Канцеларија Шефа студијског програма

Струковни зубни протетичар

Проф. др Јован Станковић

четвртак

14,30-16

Канцеларија помоћника Директора Школе

 

Распоред консултација за зимски семестар школске 2018/2019 године

Ред.

број

Презиме  и име наставника

Звање

Дан

Време

Место

1.      

др Јована Булатовић

проф. струк. студ.

среда

10,30-12

Школа

2.      

др Милица Васиљевић Благојевић

проф. струк. студ.

среда

15-16,30

Школа

3.      

др сци. мед. Дивна Кекуш

проф. струк. студ.

понедељак

13-14,30

Школа

4.      

др сци. мед. Љиљана Крстић

проф. струк. студ.

среда

15,30-17

Сокобањска 13

5.      

др Драгана Кљајић

проф. струк. студ.

понедељак

12-13,30

Школа

6.      

др сци. мед. Дејан Митрашиновић

проф. струк. студ.

     

7.      

др сци. мед. Маријан Новаковић

проф. струк. студ.

понедељак

15-16,30

Амфитеатар, Школа

8.      

др Марина Петровић Радић

проф. струк. студ.

четвртак

8,30-10

Школа

9.      

др Јован Станковић

проф. струк. студ.

четвртак

14,30-16

Канцеларија помоћника Директора Школе

10.        

др Драгослав Стефановић

проф. струк. студ.

среда

11-12,30

Школа

11.        

др сци. мед. Негра Терзић

проф. струк. студ.

понедељак

14-16

Школа

12.        

др сци. мед. Божидар Удовичић

проф. струк. студ.

понедељак

16-17,30

Школа

13.        

др сци. мед. Мирослав Мишић

проф. струк. студ.

четвртак

11,45-13,15

Школа

14.        

др сци. мед. Миленко Будимчић

проф. струк. студ.

     

15.        

др сци. мед. Исидора Милановић

проф. струк. студ.

четвртак

11-13

Каб. за хематологију

16.        

др сци. мед. Данијела Пецарски

проф. струк. студ.

среда

11,30-13

Школа

17.        

др Нада Савковић

проф. струк. студ.

     

18.        

др сци. мед. Братислав Станковић

проф. струк. студ.

уторак

15,30-17

Школа

19.        

др сци. мед. Биљана Мајсторовић

проф. струк. студ.

среда

13-14,30

Школа

20.        

др сци. мед. Љиљана Црнчевић Радовић

проф. струк. студ.

понедељак

13,30-15

Школа

21.        

др сци. мед. Марија Тришовић

проф. струк. студ.

четвртак

16,30-18

Каб. за санитарну технику

22.        

др сци. мед. Весна (Мирослав) Јовановић

проф. струк. студ.

среда

18-19,30

Школа

23.        

др Марија Трајков

проф. струк. студ.

уторак

9,30-11

Школа

24.        

др сци. мед. Јасмина Башић

проф. струк. студ.

петак

12-13,30

Хем. лабораторија

25.        

др сци. мед. Далибор Паспаљ

проф. струк. студ.

среда

16-17,30

Учионица 4

26.        

др сци. мед. Гордана Грбић

проф. струк. студ.

среда

14-15,30

Школа

27.        

др сци. мед. Дарко Ножић

проф. струк. студ.

четвртак

16-17,30

Учионица 2

28.        

др сци. мед. Лидија Золотаревски

проф. струк. студ.

четвртак

11,30-13

Школа

29.        

др Љиљана Јовчић

проф. струк. студ.

понедељак

10-11,30

Канцеларија Шефа студијског програма

30.        

др сци. мед. Драгана Драгаш Миловановић

проф. струк. студ.

уторак

17-18,30

Школа

31.        

проф. др сци. мед. Гора Миљановић

проф. струк. студ.

     

32.        

проф. др сци. мед. Жарко Кривокапић

проф. струк. студ.

петак

12,30-14

Школа

33.        

др сци. мед. Мила Филиповић

виши предавач

среда

12-13,30

Хем. лабораторија

34.        

Јелена Ђорђевић, спец. др мед.

предавач

петак

14,30-16

Школа

35.        

Меланија Илић, спец. др мед.

предавач

уторак

14-15,30

Школа

36.        

Горана Исаиловић, спец. др мед.  

предавач

уторак

11-12,30

Школа

37.        

мр Стеван Јовановић

предавач

уторак

11-12,30

Школа

38.        

Наталија Лазић Соловјев, спец. др мед.

предавач

уторак

9-10,30

Каб. за микробиологију

39.        

Веселин Лукач, спец. др мед.   

предавач

среда

13-14,30

Каб. за санитарну технику

40.        

Мр сци. мед. Мирјана Костић Милосављевић

предавач

среда

14-15,30

Школа

41.        

др Славица Крсмановић

предавач

понедељак

12-14

Каб. за микробиологију, Школа

42.        

мр Ана Мандић

предавач

уторак

9-10,30

Учионица 4

43.        

мр сци. мед. Калина Младеновић Пауновић, спец. радиолоигје   

предавач

понедељак

11,30-13

Рендген кабинет, Школа

44.        

мр Божица Мунћан

предавач

     

45.        

Момчило Новаковић, спец. др мед.

предавач

     

46.        

мр сци. мед. Верослава Станковић, спец. др мед.   

предавач

петак

10,30-12

Школа

47.        

мр сци. мед. Биљана Стојановић Јовановић

предавач

четвртак

14-15,30

Школа

48.        

мр сци. мед. Светлана Стојановић, спец. др мед.   

предавач

среда

14,30-16

Школа

49.        

др Наташа Стојковић, спец. стом.

предавач

     

50.        

мр Сања Станисављевић

предавач

четвртак

16-17,30

Школа

51.        

спец. др мед.   Снежана Удовичић,

предавач

среда

14,30-16

Каб. за здр. васпитање

52.        

мр Јела Поповић

предавач

среда

13-14,30

Школа

53.        

Весна Вуковић, спец. фарм.

предавач

уторак

14-15,30

Школа

54.        

Звонко Димоски, спец. фарм.

предавач

среда

12,30-14

Школа

55.        

 Др Лазар Јанић

предавач

среда

12-13,30

Школа

56.        

Весна (Рајко) Јовановић, спец. фарм.

предавач

понедељак

14-15,30

Школа

57.        

Весна Максимовић, спец. фарм.

предавач

уторак

14-15,30

Школа

58.        

Милена Маричић, спец. фарм.

предавач

четвртак

12-13,30

Канцеларија помоћника Директора Школе

59.        

др Бранка Родић Трмчић

предавач

     

60.        

Горан Стојановић, спец. фарм.

предавач

среда

13-14,30

Консултације 2

61.        

Драгана Терзић Марковић, спец. фарм.

предавач

среда

12,30-14

Школа

62.        

Мр сци. мед. Зорана Бокун Вукашиновић

предавач

уторак

16-17,30

Учионица 5

63.        

Марина Ивановић, спец. инж. тех.

предавач

петак

9,30-11

Школа

64.        

Владимир Илић , спец. инж. тех.

предавач

уторак

13-15

Кабинет за исхрану, Школа

65.        

мр сци. мед. Бојана Луковић

предавач

петак

13,30-15

Школа

66.        

Александра Алексић

нпн

     

67.        

Биљана Бабић

нпн

     

68.        

Марија Шкрбић

нпн

 петак  13-14,30 Сокобањска 13 

69.        

др мед. Игор Величковић

нпн

     

70.        

др мед. Дубравка Мариновић

нпн

     

71.        

Данило Вујичић

нпн

четвртак

15,30-17

Сокобањска 13

72.        

Ранка Марић

нпн

     

73.        

Драгица Ранковић

нпн

четвртак

16,30-18

Школа

74.        

Гордана Савковић

нпн

уторак

12,30

Каб. за радну терапију, Школа

75.        

Гордана Станић

нпн

понедељак

13-14,30

Консултације 1

76.        

Душанка Тадић

нпн

     

77.        

Драгица Стојановић

нпн

 уторак 12,45-14,15 Консултације 1 

78.        

Данијела Јездимировић

нпн

     

79.        

Гордана Антић

нпн

понедељак

13-14,30

Консултације 1

80.        

Мирјана Смуђа

нпн

     

81.        

Верица Трбовић

нпн

 четвртак  13-14,30 Школа 

82.        

Маријана Дабић

нпн

     

83.        

Ненад Недовић

нпн

среда

12-13,30

Сокобањска 13

84.        

Шимпрага Љиљана

нпн

     

85.        

Ангелка Пештерац Кујунџић

нпн

понедељак

12-13,30

Сокобањска 13

86.        

Емилија Киш

нпн

     

87.        

Радица Тасић

нпн

понедељак

13-14,30

Школа

88.        

Жана Гајић

нпн

уторак

14-15,30

Каб. за хематологију, Школа

 

Premium Joomla Templates