Распоред консултација за зимски семестар школске 2017/2018 године

18мај2011

Распоред консултација за зимски семестар школске 2017/2018 године

Распоред консултација за зимски семестар школске 2017/2018 године

 

Ред.

број

Презиме  и име наставника

Звање

Дан

Време

Место

1.        

др Јована Булатовић

проф. струк. студ.

уторак

11-12,30

Каб. за здр. негу 2

2.        

др сци. мед. Милка Богдановић

проф. струк. студ.

среда

15-16,30

Школа

3.        

др Милица Васиљевић Благојевић

проф. струк. студ.

понедељак

12,30-14

Школа, зборница

4.        

др сци. мед. Дивна Кекуш

проф. струк. студ.

уторак

12,30-14

Консултације 1

5.        

др сци. мед. Љиљана Крстић

проф. струк. студ.

среда

15,30-16

Сокобањска 13

6.        

др Драгана Кљајић

проф. струк. студ.

понедељак

14-15,30

Школа

7.        

др сци. мед. Дејан Митрашиновић

проф. струк. студ.

     

8.        

др сци. мед. Маријан Новаковић

проф. струк. студ.

уторак

12,30-14

Сокобањска 13

9.        

др Марина Петровић Радић

проф. струк. студ.

     

10.    

др Јован Станковић

проф. струк. студ.

среда

12,30-14

Канцеларија помоћника Директора

11.    

др Драгослав Стефановић

проф. струк. студ.

петак

16-17,30

Кабинет за санитарну технику

12.    

др сци. мед. Негра Терзић

проф. струк. студ.

среда

14-16

Школа

13.    

др сци. мед. Божидар Удовичић

проф. струк. студ.

уторак

10-11,30

ВМА

14.    

др сци. мед. Мирослав Мишић

проф. струк. студ.

четвртак

15,30-17

Учионица 2

15.    

др сци. мед. Миленко Будимчић

проф. струк. студ.

понедељак

14-15,30

Школа

16.    

др сци. мед. Исидора Милановић

проф. струк. студ.

среда

9-11,30

Каб. за хематологију

17.    

др сци. мед. Данијела Пецарски

проф. струк. студ.

среда

10-11,30

Школа

18.    

др Нада Савковић

проф. струк. студ.

четвртак

12-13,30

Сокобањска 13

19.    

др сци. мед. Братислав Станковић

проф. струк. студ.

уторак

14-15,30

Школа

20.    

др сци. мед. Биљана Мајсторовић

проф. струк. студ.

уторак

12,30-14

Школа

21.    

др сци. мед. Љиљана Црнчевић Радовић

проф. струк. студ.

четвртак

15,30-17

Консултације 1

22.    

др сци. мед. Марија Тришовић

проф. струк. студ.

четвртак

17-18,30

Школа

23.    

др сци. мед. Весна (Мирослав) Јовановић

проф. струк. студ.

понедељак

12-13,30

Школа

24.    

др Марија Трајков

проф. струк. студ.

уторак

9,30-11

Школа

25.    

др сци. мед. Јасмина Башић

проф. струк. студ.

четвртак

11-12,30

Школа

26.    

др сци. мед. Далибор Паспаљ

проф. струк. студ.

среда

16-17,30

Учионица 4

27.    

др сци. мед. Данијела Пецарски

проф. струк. студ.

среда

10-11,30

Канцеларија шефа студ. програма

28.    

др сци. мед. Дарко Ножић

проф. струк. студ.

     

29.    

др сци. мед. Лидија Золотаревски

проф. струк. студ.

четвртак

17-18,30

Консултације 1

30.    

др Љиљана Јовчић

проф. струк. студ.

понедељак

11,30-13

Канцеларија шефа студ. програма

31.    

др сци. мед. Драгана Драгаш Миловановић

проф. струк. студ.

понедељак

10,30-12

Школа

32.    

мр Славица Вођевић

предавач

уторак

13,30-15

Канцеларија Шефа студ. програма

33.    

Јелена Ђорђевић, спец. др мед.

предавач

четвртак

13,30-15

Кабинет за исхрану

34.    

Меланија Илић, спец. др мед.

предавач

уторак

12-14

Канцеларија Шефа студ. програма

35.    

Горана Исаиловић, спец. др мед.  

предавач

понедељак

14,30-15

Поликлиника Школе

36.    

мр Стеван Јовановић

предавач

четвртак

9,30-11

Каб. за КЛГ 2

37.    

Наталија Лазић Соловјев, спец. др мед.

предавач

среда

15-16,30

Поликлиника Школе

38.    

Веселин Лукач, спец. др мед.   

предавач

четвртак

13-14,30

Учионица 1

39.    

Мр сци. мед. Мирјана Костић Милосављевић

предавач

уторак

16-17,30

Амфитеатар

40.    

мр Славица Крсмановић

предавач

четвртак

11-12,30

Школа

41.    

мр Ана Мандић

предавач

уторак

9-140,30

Учионица 4

42.    

мр сци. мед. Калина Младеновић Пауновић, спец. радиолоигје   

предавач

уторак

10-11,30

Учионица 1

43.    

мр Божица Мунћан

предавач

понедељак

12-13,30

Школа

44.    

Момчило Новаковић, спец. др мед.

предавач

уторак

11,30-13

Школа

45.    

мр сци. мед. Верослава Станковић, спец. др мед.   

предавач

понедељак

8-9,30

Школа

46.    

мр сци. мед. Биљана Стојановић Јовановић

предавач

четвртак

14-15,30

Школа

47.    

мр сци. мед. Светлана Стојановић, спец. др мед.   

предавач

уторак

13-14,30

Школа

48.    

др Наташа Стојковић, спец. др стом.

предавач

среда

12-13,30

Школа

49.    

мр Сања Станисављевић

предавач

уторак

16-17,30

Школа

50.    

спец. др мед.   Снежана Удовичић,

предавач

понедељак

14-15,30

Учионица 8

51.    

мр Јела Поповић

предавач

уторак

12,30-14

Школа

52.    

Весна Вуковић, спец. фарм.

предавач

четвртак

13-14,30

Школа

53.    

Звонко Димоски, спец. фарм.

предавач

петак

13-14,30

Школа

54.    

Лазар Јанић, спец. менаџ. здр. установа

предавач

четвртак

12-13,30

Школа

55.    

Весна (Рајко) Јовановић, спец. фарм.

предавач

понедељак

11-12,30

Зборница Школе

56.    

Весна Максимовић, спец. фарм.

предавач

уторак

14,30-16

Школа

57.    

Милена Маричић, спец. фарм.

предавач

четвртак

11,30-13,30

Канцеларија помоћника Директора Школе

58.    

Бранка Родић Трмчић, спец. инж. организ. наука.

предавач

петак

10-11,30

Школа

59.    

Горан Стојановић, спец. фарм.

предавач

среда

13-14,30

Консултације 2

60.    

Драгана Терзић Марковић, спец. фарм.

предавач

чртвртак

12,30-14

Школа

61.    

Мр сци. мед. Зорана Бокун Вукашиновић

предавач

уторак

15,30-17

Учионица 5

62.    

Марина Ивановић, спец. инж. тех.

предавач

уторак

16,30-18

Школа

63.    

Мр Жарко Кривокапић

предавач

петак

13-14,30

Школа

64.    

Владимир Илић , спец. инж. тех.

предавач

уторак

16-17,30

Кабинет за исхрану

65.    

Александра Алексић

нпн

понедељак

13-14,30

Школа

66.    

Биљана Бабић

нпн

уторак

12,30-14

Школа

67.    

Никола Бабић

нпн

среда

9,30-11

Школа

68.    

Марија Шкрбић

нпн

понедељак

12,30-14

Сокобањска 13

69.    

Биљана Бркић

нпн

четвртак

12-13,30

Сокобањска 13

70.    

др мед. Игор Величковић

нпн

четвртак

12-13,30

Школа, учионица 8

71.    

др мед. Дубравка Мариновић

нпн

понедељак

16-17,30

Каб. за микробиологију

72.    

Данило Вујичић

нпн

четвртак

12,30-14

Сокобањска 13

73.    

Ранка Марић

нпн

петак

12-13,30

Сокобањска 13

74.    

др сци. мед. Гора Миљановић

нпн

уторак

15-16,30

Школа

75.    

Драгица Ранковић

нпн

четвртак

12,30-14

Школа

76.    

Гордана Савковић

нпн

уторак

12,30-14

Школа, Каб. За радну терапију

77.    

Гордана Станић

нпн

уторак

13-14,30

Школа

78.    

др мед. Анита Стојиљковић

нпн

     

79.    

Душанка Тадић

нпн

уторак

17-18,30

Школа

80.    

Мила Филиповић, дипл. фарм.

нпн

среда

11-12,30

Школа

81.    

Драгица Стојановић

нпн

уторак

13-14,30

Школа

82.    

Данијела Јездимировић

нпн

четвртак

11,30-13

КБЦ Звездара

83.    

Гордана Антић

нпн

уторак

12,30-14

Консултације 1

84.    

Мирјана Смуђа

нпн

четвртак

14-15,30

Школа

85.    

Верица Трбовић

нпн

четвртак

13,30-15

Школа

86.    

Маријана Дабић

нпн

четвртак

12,30-14

Школа

87.    

Ненад Недовић

нпн

понедељак

15,45-17,15

Школа

88.    

Шимпрага Љиљана

нпн

среда

12,30-14

Институт за реуматологију

89.    

Ангелка Пештерац Кујунџић

нпн

среда

12,30-14

КЦ Србије

90.    

Емилија Киш

нпн

понедељак

14-15,30

Поликлиника Школе,

91.    

Радица Тасић

нпн

уторак

12,30-14

Школа

92.    

Жана Гајић

нпн

понедељак

14-15,30

Каб. за хематологију

 

 

 

Консултације шефова студијских програма

за зимски семестар школске 2017/2018 године

Назив студијског програма

Шеф студијског програма

Дан

Време

Место

Струковна медицинска сестра

Горан Стојановић, спец. фарм.

среда

13-14,30

Консултације 2

Струковна медицинска сестра-бабица

МСц Милена Маричић, спец. фарм.

четвртак

11,30-13,30

Канцеларија помоћника Директора Школе

Струковни санитарно еколошки инжењер

Мр Славица Вођевић

уторак

13,30-15

Канцеларија шефа студ. програма

Струковни медицински радиолог

Проф. др Мирослав Мишић

среда

9,30-11

Канцеларија шефа студ. програма

Струковни физиотерапеут

Мр Стеван Јовановић

четвртак

9,30-11

Каб. за кинезиологију 2

Струковни радни терапеут

Гордана Савковић

уторак

12,30-14

Каб. за радну терапију

Струковни медицинско лабораторијски технолог

Проф. др сци. мед. Исидора Милановић

среда

9-11,30

Каб. за хематологију

Струковни нутрициониста дијететичар

Спец. др мед. Меланија Илић

уторак

12-14

Канцеларија шефа студ. програма

Струковни козметичар естетичар

Проф. др сци. мед. Данијела Пецарски

среда

10-11,30

Канцеларија шефа студ. програма

Струковна медицинска сестра-васпитач

Проф. др Љиљана Јовчић

понедељак

11,30-13

Канцеларија шефа студ. програма

Струковни зубни протетичар

Проф. др Јован Станковић

среда

12,30-14

Канцеларија помоћника Директора Школе

Premium Joomla Templates