СМЕШТАЈ У СТУДЕНТСКИМ ДОМОВИМА- план активности

20нов2017

СМЕШТАЈ У СТУДЕНТСКИМ ДОМОВИМА- план активности

Објављена је коначна ранг листа за доделу места у студентским домовима, на огласној табли Школе и на сајту www.sc.rs.

Расподела места обавиће се 29.11.2017. у 9:00 у амфитеатру Школе. Студенти се могу уселити у студентски дом други дан по завршеној расподели.

Студенти из друштвено осетљивих група (изузев студената са инвалидитетом, хроничним болестима или рековалесцентима) који су према коначној ранг листи били испод тзв. црте, могу предати молбу са потребном документацијом да им се додели место предвиђено за ову групу студената према конкурсу. Молба се предаје у канцеларији специјалистичких студија, од 20.11.-29.11.2017.  од 11-13 часова, а расподела места за ову групу студената одржаће се 30.11. у 10:00 у канцеларији специјалистичких студија.

Студенти који припадају друштвено осетљивој групи-студенти са инвалидитетом, хроничним болестима и рековалесценти који су према редоследу са коначне ранг листе били испод „црте“ или су били изнад „црте“ а имају посебне потребе (студенти којима је потребан персонални асистент), подносе захтеве и извештај Студентске поликлинике Служби смештаја, ул Ђушина 5а,  од 20.11.-28.11.2017. године.

Рок за усељење свих студената је 8.12.2017. до 14 часова. Студент који се не усели до предвиђеног рока губи право на смештај у шк. 2017/2018 години.

За усељење у студентски дом, студентима ће поред упута за усељење, индекса, личне карте, студентске картице и обављеног лекарског прегледа бити потребно и уверење о статусу издато у Школи (уверење да се у шк.2017/18 години финансира из буџета Р. Србије).

Студенти који су остварили право да се у шк. 2017/18 години финансирају из буџета Р. Србије по завршетку последње студијске године (продужена година) обавезни су да сваког месеца, пре уплате станарине за текући месец, доставе управи дома у коме станују уверење о статусу.

Premium Joomla Templates