Студентски стандард

10окт2017

Студентски стандард

Студентски кредити и стипендије

Конкурс за доделу студентских стипендија и кредита за школску 2017/18 годину објављен је на огласној табли Школе и на сајту Уникредит банке: https://studenti.unicreditbank.rs/korisne-informacije/krediti-i-stipendije/krediti-i-stipendije.30.html

Обрасци за пријављивање предвиђени су и штампани у виду брошуре СТУДЕНТСКИ КРЕДИТИ И СТИПЕНДИЈЕ 2017/2018, која се купује код овашћеног издавача ПД „Просветни преглед“, Дечанска 6/3, Београд.

Студенти коју су били корисници стипендија или кредита, добијају у Школи образац 1а, којим се пријављују на конкурс уз подношење остале документације наведене у конкурсу.

Студентски смештај

Конкурс за доделу места у студентским домовима за школску 2017/18 годину је објављен на огласној табли Школе и на сајту Студентског центра Београд: http://sc.rs/sc/wp-content/uploads/2017/08/konkurs17-18.pdf.

Пријаву на конкурс кандидати добијају у Школи, где предају осталу докуметацију предвиђену конкурсом.

Рок за предају документације је од 16.-27.10.2017., од 11-13:00, у канцеларији специјалистичких студија, 1. спрат Школе. Приликом конкурисања кандидати са собом доносе индекс и ток студија који добијају на шалтеру свог референта. Ако кандидат конкурише и за кредит или стипендију и за место у студентском дому довољан је један ток студија.

Premium Joomla Templates