Обавештења о Конкурсу за рангирање студената за упис у II и III годину студија и упису у наредну годину студија школске 2018/19. године

10сеп2018

Обавештења о Конкурсу за рангирање студената за упис у II и III годину студија и упису у наредну годину студија школске 2018/19. године

Студенти који конкуришу  за рангирање  за упис у II и III годину студија за школску 2018/2019 годину  треба да предају документа од  12.9.2018. и  до 21.9.2018. године

 

 

 

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

  1. ИНДЕКС И ФОТОКОПИЈА КОМПЛЕТНОГ ИНДЕКСА
  2. 1- 20 ШВ ОБРАЗАЦ ПОПУЊЕН (добија се у рачуноводству школе)
  3. СЕМЕСТРАЛНИ ЛИСТ (добија се у рачуноводству школе, ПОПУНИТИ СВЕ ОДСЛУШАНЕ И ПОЛОЖЕНЕ ИСПИТЕ ПРЕТХОДНЕ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ)

Документа је потребно доставити лично

ПРАВО НА РАНГИРАЊЕ ИMAЈУ СВИ СТУДЕНТИ КОЈИ СУ ОСТВАРИЛИ OД 48 DO 60 EСПБ.

ТАКСА ЗА OВЕРУ ГОДИНЕ И УПИС НАРЕДНЕ ГОДИНЕ  ИЗНОСИ 1000 динара (ЗА СВЕ СТУДЕНТЕ) ПОЗИВ НА БРОЈ S 56

 Ранг листа планирана је 24.09.2018.године

Приговор на ранг листу :24.09.2018. године и  25.9.2018. godine

Коначна ранг листа планирана је за - 25.09.2018.

УПИС СТУДЕНАТА ВРШИЋЕ СЕ 25,26,27,28,09. и 01,и 02.10.2018. од 10, 00 до 13,00 часова

Прва рата школарине за самофинасирајуће студенте износи  21.500,00 дин. (осим за  следеће студијске програме: за  студијски програм Струковни козметичар естетичар  износи 24.000,00 дин    а за  студијски програм Струковн зубни протетичар 32.250,00 динара).

Напомена:

СТУДЕНТИ КОЈИ СУ СТЕКЛИ УСЛОВ ЗА УПИС ГОДИНЕ (ОДНОСНО СТУДЕНТИ КОЈИ СУ СТЕКЛИ 37 ЕСПБ -самофинасирање), И СТУДЕНТИ КОЈИ ОБНАВЉАЈУ ГОДИНУ , У ШКОЛСКОЈ 2018/19 , ПОТРЕБНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ЗА УПИС МОГУ ПРЕДАТИ ОД 12.09.2018.ДО 28.09.2018.

СТУДЕНТИ КОЈИ КОНКУРИШУ ЗА УПИС (РАНГИРАЊЕ), ДОКУМЕНТА МОГУ ПРЕДАТИ НАЈКАСНИЈЕ ДО 21.09.2018.

Студенти који су уписани на основу афирмативних мера у статусу студента који се финансирају из буџета, уколико остваре 36 ЕСПБ бодова не рангирају се са осталим студентима, већ задржавају статус студента који се финансира из буџета.

Моле се студенти да пре предаје документације изврше увид у свој електронски индекс и изврше проверу унетих оцена.

Premium Joomla Templates