Студенти који су дипломирали по Закону о вишој школи, на лични захтев могу добити потврду о изједначавању стручног назива

08јун2017

Студенти који су дипломирали по Закону о вишој школи, на лични захтев могу добити потврду о изједначавању стручног назива

Потребно је доставити:

 

- Захтев-молбу-добија се у школи

- Фотокопију дипломе о завршеном вишем образовању- не мора бити оверена

- Уплатницу на 7 000,00 динара на жиро рачун школе 840-1105666-45, позив на број S56

 

Сва додатна обавештења на телефон 2618-120 или 2618 024 локал 113

Premium Joomla Templates