Продужетак рока за завршетак студија за студенте уписане на основне студије и на студије на вишим школама до 10.09.2005. године

21сеп2021

Продужетак рока за завршетак студија за студенте уписане на основне студије и на студије на вишим школама до 10.09.2005. године

Закон о Високом образовању ("Сл. гласник РС", бр. 88/2017, 73/2018, 27/2018 - др. закон, 67/2019, 6/2020 - др. закони, 11/2021 - аутентично тумачење, 67/2021 и 67/2021 - др. закон):

Члан 148

Студенти уписани на основне студије и на студије на вишим школама до 10. септембра 2005. године могу завршити те студије по започетом наставном плану и програму, условима и правилима студија, најкасније до краја школске 2021/2022. године.

Обнова апсолвентског стажа за студенте (апсолвенте) уписане по Закону о вишој школи за школску 2021/2022 годину вршиће се од 18.10.2021.године до 22.10.2021.године и тада ће се вршити пријава испита за новембарски испитни рок.
Потребна документација за обнову апсолвентског стажа:
-Индекс
-Молба (добија се у студентској служби)
-Уплата од 15.000 динара на жиро рачун школе са позивом на број S56.
Обнова апсолвентског стажа и пријава испита за новембарски испитни рок може се обавити од 18.10.2021.године до 22.10.2021.године од 11:00 до 13:00 часова на шалтеру број 1.

Premium Joomla Templates