Почетак исплате стипендија и кредита, школска 2021/2022 година

01феб2022

Почетак исплате стипендија и кредита, школска 2021/2022 година

Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије најавило је исплату прве и друге месечне рате, са почетком од 28.01.2022. године. Средства ће бити уплаћена па отворене ТЕКУЋЕ РАЧУНЕ КОРИСНИКА у UniCredit банци. Менице морају бити уредне, неоштећене и попуњене према УПУТСТВУ са полеђине Обрасца бр. 6.

Рок за доставу меничног покрића банци је 20.02.2022 године.

Рок за доставу меничног покрића у школу је 17.02.2022. (канцеларија шефа студентске службе у времену од 11 до 13 часова).

Premium Joomla Templates