Јединствене ранг листе за упис у прву годину основних струковних студија за школску 2024/25 годину

04јул2024

Јединствене ранг листе за упис у прву годину основних струковних студија за школску 2024/25 годину

Примљени кандидати су дужни да на сајту Одсека попуне образац ШВ-20. Детаљно упутство о попуњавању се налази у прилогу. Приступ се врши искључиво преко рачунара јер апликација није оптимизована за мобилни телефон. По завршеном уносу података ШВ-20 одштампати у два примерка ОБОСТРАНО. Оба примерка потписати и донети уз осталу документацију на упис.

Попуњавању ШВ-20 обрасца приступа се овде.  

Канидати који планирају пријаву на конкурс за смештај у установама студентског стандарда (студентски домови) потребно је да у ту сврху а пре уписа у високошколску установу, овере фотокопије сведочанстава и дипломе средње школе код нотара.

Premium Joomla Templates