ЗНАЧАЈНИ ДАТУМИ ЗА УПИС У ОРГАНИЗАЦИОНУ ЈЕДИНИЦУ ЧАЧАК

20јун2024

ЗНАЧАЈНИ ДАТУМИ ЗА УПИС У ОРГАНИЗАЦИОНУ ЈЕДИНИЦУ ЧАЧАК

ПРВИ КОНКУРСНИ РОК:

Пријављивање кандидата на Конкурс је 04. и 05. јула 2024. године од 09:00 до 14:00 часова у  просторијама Организационе јединице Чачак, Драгише Мишовић 63.

Кандидати приликом пријаве на Конкурс подносе на увид оригинална документа и фотокопије следећих докумената (није потребно оверавати фотокопије):

  1. 1. пријава на Конкурс
  2. 2. диплома средње школе
  3. 3. сведочанства за сва четири разреда средње школе 
  4. 4. извод из матичне књиге рођених са холограмом
  5. 5. уверење о држављанству не старије од 6 месеци
  6. 6. лекарско уверење не старије од 6 месеци
  7. 7. експертиза за пријаву на студијски програм Струковни медицински радиолог
  8. 8. уплата 7.000,00 динара на текући рачун Академије струковних студија Београд 

Прималац: Академија струковних студија Београд, 

Булевар Зорана Ђинђића 152а, 

Жиро рачун школе 840-2115666-34, са позивом на број Ј51

Приликом пријаве на Конкурс предати оригиналну уплатницу.

Посебне способности као услов за упис у прву годину студија су, за студијски програм Струковни медицински радиологпоред здравствене способности која се доказује лекарским уверењем, потребна је и експертиза за способност за рад у зони јонизујућег зрачења коју издају Институт за медицину рада и радиолошку заштиту ``Др Драгомир Карајовић``, Делиградска 29., и друге установе које имају лиценцу за издавање те експертизе.

Списак пријављених кандидата објављује се 06.јула 2024. године до 17:00 часова. Полагање пријемног испита: 08. јула 2024.године у 10:00.

Јединствене ранг листе: 09. јула 2024.године до 17:00 часова.

Коначне ранг листе: 11. јула 2024. године до 18:00 часова.

Упис Конкурсом примљених кандидата у прву годину Oсновних струковних студија за школску 2024/2025. годину обавиће се 12.јула 2024. године од 10:00 до 15:00 часова у  просторијама  Организационе јединице Чачак, према распореду који ћe накнадно бити објављен.

уз текст су приложене датотеке (кликните за учитавање):
ДатотекаОписЗадња измена
Учитај ову датотеку (1. ЧАЧАК пријавни лист СМС.pdf)1. ЧАЧАК пријавни лист СМС.pdf 25.06.2024.19:24
Учитај ову датотеку (1. Чачак СМР.pdf)1. Чачак СМР.pdf 25.06.2024.19:24
Учитај ову датотеку (3. Чачак изјава српска нац.мањ.pdf)3. Чачак изјава српска нац.мањ.pdf 25.06.2024.19:25
Учитај ову датотеку (Uplatnica za polaganje prijemnog ispita.pdf)Uplatnica za polaganje prijemnog ispita.pdf 25.06.2024.19:25
Premium Joomla Templates