Обавештење - мартовски испитни рок школске 2023/2024. године

31јан2024

Обавештење - мартовски испитни рок школске 2023/2024. године

Мартовски испитни рок биће одржан у периоду 11.03.-17.03.2024.

Рок за УПЛАТУ средстава за пријаву испита завршава се 21.02.2024. 

Рок за РЕКЛАМАЦИЈУ уплата које нису прокњижене (и рате школарине и средства за пријаву испита) је до 22.02.2024.

ПРИЈАВА испита вршиће се електронским путем од 22.02.-26.02.2024.

Могу се пријавити предмети зимског семестра за које студент има стечених минимум 30 предиспитних поена. Молимо студенте да не пријављују предмете летњег семестра јер накнадни повраћај средстава утрошених у ту сврху неће бити могућ. Уколико студент положи испит, потребно је да добије потпис наставника на страници индекса на којој је уписана школска 2023/2024 година. За пријаву више испита, врши се уплата збирног износа на једној уплатници. Поново подсећамо студенте да пишу лични позив на број при уплати средстава за пријаву испита. Лични позив на број потребно је уписати читко и без размака или цртица. Уплате са исправно уписаним личним позивом на број прокњижавају се уобичајено у року од 48 сати од тренутка уплате (не рачунајући дане викенда и празника). У зависности од техничких могућности финансијске организације у којој је извршена уплата, време потребно да се електронски повеже уплата са е-индексом студента може бити и дуже па је неопходно водити рачуна о овом временском размаку приликом уплата које су захтеване за школарину или пријаву испита (не чекати 21.02.2024. да се уплате средства већ извршити уплату бар неколико дана раније). 

Premium Joomla Templates