Обавештење - децембарски испитни рок школске 2023/2024. године

10нов2023

Обавештење - децембарски испитни рок школске 2023/2024. године

Децембарски испитни рок биће одржан у периоду 11.12.-17.12.2023..

Рок за УПЛАТУ средстава за пријаву испита завршава се 20.11.2023..

Рок за РЕКЛАМАЦИЈУ уплата које нису прокњижене (и рате школарине и средства за пријаву испита) је до 22.11.2023..

ПРИЈАВА испита (укључујући и ПИР) вршиће се електронским путем од 21.11.-24.11.2023.

Могу се пријавити испити летњег семестра (Закон о високом образовању члан 105. став 5. и Правилник о студијама АССБ члан 20. став 1.) за које је студент стекао минимум 30 предиспитних поена у школској 2022/2023 години. Молимо студенте да не пријављују предмете зимског семестра јер накнадни повраћај средстава утрошених у ту сврху неће бити могућ. Уколико студент положи испит, потребно је да поново добије потпис наставника на страници индекса на којој је уписана школска 2023/2024 година. За пријаву више испита, врши се уплата збирног износа на једној уплатници. Поново подсећамо студенте да пишу лични позив на број при уплати средстава за пријаву испита. Уплате са исправно уписаним личним позивом на број прокњижавају се уобичајено у року од 48 сати од тренутка уплате (не рачунајући дане викенда и празника). У зависности од техничких могућности финансијске организације у којој је извршена уплата, време потребно да се електронски повеже уплата са е-индексом студента може бити и дуже па је неопходно водити рачуна о овом временском размаку приликом уплата које су захтеване за школарину или пријаву испита.

СТУДЕНТИ КОЈИ БРАНЕ ЗАВРШНИ / МАСТЕР РАД ДУЖНИ СУ ДА ИЗВРШЕ ПРОЦЕДУРУ СРАВЊЕЊА.  ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА СРАВЊЕЊЕ СЕ ПРЕДАЈЕ НА ШАЛТЕРУ / КАНЦЕЛАРИЈИ ЗА МАСТЕР СТУДИЈЕ МИНИМАЛНО 7 ДАНА ПРЕ ПЛАНИРАНЕ ОДБРАНЕ.

 

Premium Joomla Templates