Потребна документација за упис у другу и трећу годину студија, школска 2023/2024 година

22сеп2023

Потребна документација за упис у другу и трећу годину студија, школска 2023/2024 година

Коначна ранг листа биће објављена 22.09.2023. године до 19:00 часова.

Упис студената вршиће се од 25.09.2023. године према формираном распореду који ће бити накнадно објављен. Поштовање распореда за упис је обавезно како би се избегле гужве при упису године.

Потребна документација за упис у школску 2023/2024 годину:

Студенти који су већ предали документацију на шалтеру ПРЕ изласка прелиминарне ранг листе достављају додатну документацију наведену под редним бројем од 1. до 6.:

1. Два уговора о упису у школску 2023/2024 годину (преузимају се на портирници школе).

2. Административни трошкови уписа године и обавезна чланарина у СКАСС-у износе обједињено 1.100 динара и плаћају их сви студенти независно од статуса. Уплату извршити на жиро рачун школе 840-2115666-34, прималац Академија струковних студија Београд, Булевар Зорана Ђинђића 152а, са позивом на број S56. При упису предати оригиналну уплатницу.

3. За студенте са статусом самофинансирања уплата прве рате школарине у износу од 22500 динара (односно 25000 за струковне козметичаре естетичаре и 32500 за струковне зубне протетичаре) а за мастер студије школарина се дели на 6 једнаких рата- предати оригиналну уплатницу. Студенти ОСС чија је укупна школарина мања од прописане прве рате износ уплаћују у целости при упису.

4. За студије уз рад за студенте запослене у струци - оригинална потврда o радном односу или потврда о обављању приправничког стажа.

5. Потврде  обављеној стручној пракси и дневник стручне праксе (дневник предати само ако није обједињен за све три године, уколико је обједињен предати само потврде а дневник се користи до краја студија и предаје уз индекс за сравњење)

6. Два примерка ШВ-20 (попунити online према приложеном упутству - ОБАВЕЗНО ПРОЧИТАТИ УПУТСТВО).

Студенти који НИСУ конкурисали за ранг листу за упис на буџет (остварили су од 37-47 ЕСПБ и стекли услов за упис године, као и студенти који поново уписују исту годину („обнова године“) у школској 2023/2024 години) достављају документацију наведену под редним бројем 1. до 10.:

7. Индекс - фонд часова мора бити попуњен а може се видети у електронском индексу.

8. Фотокопија комплетног индекса.

9. Попуњен семестрални лист (преузети у фотокопирници, уписују се само положени предмети).

10. Накнада у износу од 2000 динара са сврхом уплате "овера школске 2022/2023 године" уплаћена на рачун Академије, позив на број S56 (доставити оригиналну уплатницу).

 Упис се врши лично или уз прецизно сачињено овлашћење оверено код нотара.

Упис године је обавезно извршити без обзира колико испита је остало до дипломирања (макар и само завршни или мастер рад). Неуписивањем године губи се статус студента (Статут АССБ, члан 131., став 1. тачка 3.)

уз текст су приложене датотеке (кликните за учитавање):
ДатотекаОписЗадња измена
Учитај ову датотеку (0. Uputstvo za popunjavanje SV20.pdf)0. Uputstvo za popunjavanje SV20.pdf 22.09.2023.08:07
Premium Joomla Templates