Обавештење у вези студентског кредита и достављених меничних покрића

27јан2023

Обавештење у вези студентског кредита и достављених меничних покрића

Студенти који су предали неисправне менице и изјаве жиранта потребно је да најкасније до 20.02.2023. доставе исправну документацију.

Меницу морају попунити и жирант и студент, свако за себе, својеручно (не може да попуњава иста особа).

Потпис жиранта на изјави и на меници мора бити идентичан писан истим писмом.

Обавештење се односи на следеће студенте:

Вукадиновић Милица

Гајић Александра

Гудурић Милица

Живковић Наталија

Јасика Сања

Јовковић Ђорђе

Јоцић Катарина

Калпаковић Десанка

Митић Исидора

Недељковић Милош

Павловић Валентина

Пендић Анђела - документација враћена из банке као неисправна 09.02.2023.

Тадић Анабела

 

 

Premium Joomla Templates