Обавештења - Основне струковне студије

СТУДЕНТСКИ КРЕДИТИ И СТИПЕНДИЈЕ

Утврђен је предлог ранг листе за студентске кредите и стипендије. Резултате конкурса можете наћи на сајту Уникредит банке. Уколико неки од елемената за бодовање који су наведени у КОНКУРСУ нису тачно наведени, кандидати треба да доставе ДОКУМЕНТОВАНЕ ПРИГОВОРЕ преко Високошколске установе коју похађају, сваког радног дана између 11 и 13 часова уз попуњен образац најкасније до 22.12.2020. године. Приговори који нису документовани неће се разматрати. Студенти којима је одобрен студентски кредит/стипендија, дужни су да одмах отворе текући рачун у најближој експозитури Уникредит банке, уколико нису отворили у претходним годинама.

Коначне ранг листе за упис студената у наредну школску годину

уз текст су приложене датотеке (кликните за учитавање):
ДатотекаОписЗадња измена
Учитај ову датотеку (--Ба 3 година-коначна.pdf)--Ба 3 година-коначна.pdf 06-10-2020 10:22
Учитај ову датотеку (--Ва 3 година-коначна.pdf)--Ва 3 година-коначна.pdf 06-10-2020 10:22
Учитај ову датотеку (--Ке 3 година-коначна.pdf)--Ке 3 година-коначна.pdf 06-10-2020 10:23
Учитај ову датотеку (--Лт 3 година-коначна.pdf)--Лт 3 година-коначна.pdf 06-10-2020 10:23
Учитај ову датотеку (--Мр 3 година-коначна.pdf)--Мр 3 година-коначна.pdf 06-10-2020 10:24
Учитај ову датотеку (--Мс 3 година-коначна.pdf)--Мс 3 година-коначна.pdf 06-10-2020 10:24
Учитај ову датотеку (--Нд 3 година-коначна.pdf)--Нд 3 година-коначна.pdf 06-10-2020 10:24
Учитај ову датотеку (--Рт 3 година-коначна.pdf)--Рт 3 година-коначна.pdf 06-10-2020 10:25
Учитај ову датотеку (--Си 3 година-коначна.pdf)--Си 3 година-коначна.pdf 06-10-2020 10:25
Учитај ову датотеку (--Фт 3 година-коначна.pdf)--Фт 3 година-коначна.pdf 06-10-2020 10:26
Учитај ову датотеку (odluka (1).jpg)odluka (1).jpg 06-10-2020 10:26
Учитај ову датотеку (Ба 2 година-коначна.pdf)Ба 2 година-коначна.pdf 06-10-2020 10:22
Учитај ову датотеку (Ва 2 година-коначна.pdf)Ва 2 година-коначна.pdf 06-10-2020 10:22
Учитај ову датотеку (Ке 2 година-коначна.pdf)Ке 2 година-коначна.pdf 06-10-2020 10:23
Учитај ову датотеку (Лт 2 година-коначна.pdf)Лт 2 година-коначна.pdf 06-10-2020 10:23
Учитај ову датотеку (Мр 2 година-коначна.pdf)Мр 2 година-коначна.pdf 06-10-2020 10:23
Учитај ову датотеку (Мс 2 година-коначна.pdf)Мс 2 година-коначна.pdf 06-10-2020 10:24
Учитај ову датотеку (Нд 2 година-коначна.pdf)Нд 2 година-коначна.pdf 06-10-2020 10:24
Учитај ову датотеку (Одлука о рангирању студената.pdf)Одлука о рангирању студената.pdf 06-10-2020 10:26
Учитај ову датотеку (Рт 2 година-коначна.pdf)Рт 2 година-коначна.pdf 06-10-2020 10:24
Учитај ову датотеку (Си 2 година-коначна.pdf)Си 2 година-коначна.pdf 06-10-2020 10:25
Учитај ову датотеку (Фт 2 година-коначна.pdf)Фт 2 година-коначна.pdf 06-10-2020 10:25

ВОДИЧ ЗА ЗАВРШНИ РАД

ПРОЦЕДУРЕ ОДОБРАВАЊА, ИЗРАДЕ И ОДБРАНЕ ЗАВРШНОГ РАДА ЗА СТУДЕНТЕ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА -  ВАЖИ ЗА СВЕ СТУДИЈСКЕ ПРОГРАМЕ

уз текст су приложене датотеке (кликните за учитавање):
ДатотекаОписЗадња измена
Учитај ову датотеку (uputstvo za zavrsni rad u vanrednim okolnostima za sve studijske programe.pdf)uputstvo za zavrsni rad u vanrednim okolnostima za sve studijske programe.pdf 16-05-2020 22:41
Учитај ову датотеку (ПРИЛОГ 1. Образац 1. Пријава за израду завршног рада (1).pdf)ПРИЛОГ 1. Образац 1. Пријава за израду завршног рада (1).pdf 16-05-2020 10:01
Учитај ову датотеку (ПРИЛОГ 2. Образац 2. Упут за стручну праксу ЗР (2).pdf)ПРИЛОГ 2. Образац 2. Упут за стручну праксу ЗР (2).pdf 16-05-2020 10:01
Учитај ову датотеку (ПРИЛОГ 3. Образац 3. Потврда о реализованој стручној пракси ЗР.pdf)ПРИЛОГ 3. Образац 3. Потврда о реализованој стручној пракси ЗР.pdf 16-05-2020 10:00
Учитај ову датотеку (ПРИЛОГ 4.  Изглед корица завршног рада.pdf)ПРИЛОГ 4. Изглед корица завршног рада.pdf 16-05-2020 10:00
Учитај ову датотеку (ПРИЛОГ 5.  Изглед подкорице завршног рада.pdf)ПРИЛОГ 5. Изглед подкорице завршног рада.pdf 16-05-2020 10:00
Учитај ову датотеку (ПРИЛОГ 6. Образац 5. Потврда о стицању услова за одбрану Завршноц рада.pdf)ПРИЛОГ 6. Образац 5. Потврда о стицању услова за одбрану Завршноц рада.pdf 16-05-2020 09:59
Учитај ову датотеку (ПРИЛОГ 7 Oбразац 6. Изјава о ауторској честитости.pdf)ПРИЛОГ 7 Oбразац 6. Изјава о ауторској честитости.pdf 16-05-2020 09:59
Учитај ову датотеку (ПРИЛОГ 8. Образац 7. Записник са осбране звршног рада.pdf)ПРИЛОГ 8. Образац 7. Записник са осбране звршног рада.pdf 16-05-2020 09:59
Учитај ову датотеку (СПИСАК МЕНТОРА И ПРЕДМЕА СФТ и СРТ.pdf)СПИСАК МЕНТОРА И ПРЕДМЕА СФТ и СРТ.pdf 17-05-2020 11:57
Учитај ову датотеку (СПИСАК МЕНТОРА И ПРЕДМЕТА СКЕ.pdf)СПИСАК МЕНТОРА И ПРЕДМЕТА СКЕ.pdf 17-05-2020 11:57
Учитај ову датотеку (СПИСАК МЕНТОРА И ПРЕДМЕТА СМС, СМ БА, СМ ВА.pdf)СПИСАК МЕНТОРА И ПРЕДМЕТА СМС, СМ БА, СМ ВА.pdf 17-05-2020 11:57
Учитај ову датотеку (Списак ментора на студијском програму Струковни зубни протетичар.pdf)Списак ментора на студијском програму Струковни зубни протетичар.pdf 26-03-2021 12:48
Опширније...

Конкурс за Ерасмус+

Детаљније информације о Ерасмус+ мобилности студената можете погледати на:

https://drive.google.com/file/d/1oAf0ZcpsUS7kdnthvu6oHNt_Wg9Lyt8j/view 

уз текст су приложене датотеке (кликните за учитавање):
ДатотекаОписЗадња измена
Учитај ову датотеку (Konkurs za Erasmus+.pdf)Конкурс за Ерасмус+ 29-07-2019 14:03

Трећи круг припремне наставе

Висока здравствена школа струковних студија у Београду организује трећи круг  припремне наставе за полагање пријемног испита из предмета Биологија и Здравствена нега за будуће студенте Школе и све који су заинтересовани.

Настава ће се реализовати у просторијама Високе здравствене школе струковних студија у Београду, ул. Цара Душана 254, 11080 Земун. Уводни скуп и пријем свих кандидата за Припремну наставу (и Биологија и Здравствена нега) одржаће се 18.05.2019. у 11 сати у Амфитеатру. Након тога кандидати настављају са наставом према следећем распореду:

РАСПОРЕД ЗА ПРИПРЕМНУ НАСТАВУ

Датум

Време

Фонд часова

Предмет

Наставник

Место

18.05.2019.

Субота

11-17

6

Биологија

Бобан Ракић, Јелена Пајић

Амфитеатар

11-17

6

Здравствена нега

Весна Јовановић, Весна Максимовић

Кабинет за здр. негу 2

19.05.2019.

Недеља

10-16

6

Биологија

Бобан Ракић, Јелена Пајић

Амфитеатар

10-16

6

Здравствена нега

Весна Јовановић, Весна Максимовић

Кабинет за здр. негу 2

25.05.2019.

Субота

10-16

6

Биологија

Бобан Ракић, Јелена Пајић

Амфитеатар

10-16

6

Здравствена нега

Весна Јовановић, Весна Максимовић

Кабинет за здр. негу 2

26.05.2019.

Недеља

10-16

6

Биологија

Бобан Ракић, Јелена Пајић

Амфитеатар

10-16

6

Здравствена нега

Весна Јовановић, Весна Максимовић

Кабинет за здр. негу 2

Предвиђен укупан фонд часова за сваки наставни предмет је 24 школских часова.

Наставни план је у складу са наставнм планом и програмом средње медицинске школе.

Пријављивање кандидата је до 17.05.2019. године у просторијама Школе (сваког радног дана од 10 до 13). Приликом пријаве за припремну наставу сваки кандидат попуњава образац пријаве који може добити у Школи или је преузети са дна странице.

Упутство за попуњавање уплатнице:

Цена припремне наставе је 15.000,00 динара

Прималац: Висока здравствена школа струковних студија у Београду, ул. Цара Душана 254, 11080 Земун.

Жиро рачун Школе: 840-1105666-45, модел 97, позив на број 66-S56

Сврха уплате: Припремна настава

У прву годину студија могу се уписати кандидати који имају одговарајуће средње четворогодишње образовање, по студијским програмима:

1. Струковна медицинска сестра: средња медицинска школа и гимназија

2. Струковна медицинска сестра-бабица: средња медицинска школа и гимназија

3. Струковни санитарно- еколошки инжењер: средња школа у четворогодишњем трајању

4. Струковни медицински радиолог: средња школа у четворогодишњем трајању

5. Струковни физиотерапеут: средња школа у четворогодишњем трајању

6. Струковни радни терапеут: средња школа у четворогодишњем трајању

7. Струковни нутрициониста дијететичар: средња школа у четворогодишњем трајању

8. Струковни медицинско - лабораторијски технолог: средња школа у четворогодишњем трајању

9. Струковни козметичар естетичар: средња школа у четворогодишњем трајању

10. Струковна медицинска сестра-васпитач: средња медицинска школа и гимназија.

11. Струковни зубни протетичар: средња школа у четворогодишњем трајању

Основ за утврђивање редоследа кандидата за упис на студије првог степена је општи успех постигнут у средњем образовању и резултат на пријемном испиту, и то:

- Пријемни испит се полаже из предмета Здравствена негапо плану и програму средње медицинске школе, за следеће студијске програме: Струковна медицинска сестра и Струковна медицинске сестра-бабица, Струковна медицинска сестра-васпитач.

- Пријемни испит се полаже из предмета Биологијапо плану и програму средње медицинске школе, за следеће студијске програме: Струковни санитарно- еколошки инжењер, Струковни медицински радиолог, Струковни физиотерапеут, Струковни радни терапеут, Струковни нутрициониста дијететичар, Струковни медицинско-лабораторијски технолог, Струковни козметичар естетичар, Струковни зубни протетичар

Напомена:

Полазници припремне наставе конкуришу за упис под једнаким условима као и сви други кандидати.

ОБАВЕЗАН ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕГЛЕД

Превентивни преглед морају обавити сви студенти прве и треће године, без обзира на начин финансирања у Здравственој амбуланти у Студентском граду (Студентски град, први блок, Ф крило, ул. Тошин бунар 147).

Напомена:

- превентивни преглед је законска обавеза за све студенте који су уписали прву и трећу године студија школске 2018/2019 („Службени гласник РС“, бр. 7/2019)

- Молимо све студенте да се придржавају предвиђеног распореда

- Уколико постоје поклапања са наставом напомињемо да настава увек има предност, а за евентуална поклапања јавити се колегама из Студентског парламента

 • Студенти су у обавези да понесу:
 1. индекс и
 2. оверену здравствену књижицу

„Образовање сестара у Републици Словенији“

Висока здравствена школа струковних студија у Београду у сарадњи са Факултетом здравствених студија из Новог Места (Р. Словенија) организује предавања на тему „Образовање сестара у Словенији“.

Предавања су организована 12.10.2018. (петак) у 11 сати у учионици 1.

Предавачи:

1. Проф. др Невенка Крегар Великоња - Декан Факултета здравствених студија из Новог Места

2. Мр сци. Љиљана Лесковић – наставник предмета Здравствене нега Факултета здравствених студија из Новог Места

3. Мр Сања Станисавњевић-предавач Школе

4. Др Милица Благојевић Васиљевић – професор струковних студија Школе

Почетак наставе-зимски семестар школске 2018/2019

За студенте на Основним струковним студијама у школској 2018/2019 години

Теоријска настава за студенте I, II и III године почиње 01.10.2018. (понедељакпо предвиђеним распоредима

Вежбе за студенте I године почињу 08.10.2018. (понедељак) по предвиђеним распоредима

Вежбе за студенте II и III године почињу 15.10.2018. (понедељак) по предвиђеним распоредима

 

За студенте на Специјалистичким струковним студијама у школској 2018/2019 години

Настава почиње 06.10.2018. (субота) по предвиђеним распоредима

Молимо све студенте да редовно прате сва обавештења и објаву распореда како на школском сајту, тако и на огласним таблама Школе.

Premium Joomla Templates