Здравствено образовање

Висока здравствена школа струковних студија у Београду покренула је издавање стручно информативног часописа Здравствено образовање са циљем да објављује радове који се баве здравствено-образовном тематиком, посебно када је у питању високо струковно образовање.

Часопис ће за сада излазити једном годишње као online издање, и у њему ће радове објављивати наставници и сарадници наше и других високих школа струковних студија.

 ISSN (Online) 2560-4996

pdf Здравствено образовање - број 1

Premium Joomla Templates