Здравствено образовање

„Здравствено образовање“ је електронски стручно-научни часопис, који издаје Академија струковних студија Београд, Одсек Висока здравствена школа. Часопис је посвећен објављивању радова из области здравствених наука и из области високог образовања у здравственим наукама. Излазиће два пута годишње у режиму отвореног приступа и сви објављени радови ће се индексирати у Сциндексу. Дигиталне копије свезака часописа архивираће се у Дигиталном репозиторијуму Народне библиотеке.Часопис објављује оригиналне научне радове, стручне радове, приказе случаја, прегледне радове, претходна саопштења, приказе књига и друго (научно стручна излагања са конференцијама, извештаје и сл.).

Позивамо ауторе да достављају своје радове за нови број нашег часописа и тиме допринесу његовом развоју.

 ISSN (Online) 2560-4996

Premium Joomla Templates