vzs 04

упис специјалистичких струковних студија - огласна табла

Конкурс за упис на мастер струковне студије у школску 2021/2022 годину

Број:08/485

Датум: 02.06.2021. године                                                                                                  

АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД

ОДСЕК ВИСОКА ЗДРАВСТВЕНА ШКОЛА

К О Н К У Р С

ЗА УПИС НА МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

У ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ

 

 

На основу дозволе за рад Академије струковних студија Београд, број 612-00-01656/2019-06 од

14.10.2019. године

Расписује се Конкурс за упис на студије у прву годину мастер струковних студија у школску

2021/2022. годину на следећим одсецима:

Одсек Висока здравствена школа уписује на акредитоване студије другог степена- струковне мастер студије у трајању од 2 године и остварених 120 ЕСПБ, за школску 2021/22. годину:

МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ

БРОЈ

СТУДЕНАТА

1.       

Струковни Мастер медицинска сестра

80

2.       

Струковни Мастер санитарно - еколошки инжењер – Санитарно инжењерство

30

3.       

Струковни Mастер физиотерапеут - Терапеутска рехабилитација

45

4.       

Струковни Mастер радни терапеут

15

УКУПНО

170

 

УСЛОВИ:

1. Мастер струковне студије-Струковни мастер медицинска сестра: одговарајуће високо образовање од најмање 180 ЕСПБ, завршене основне струковне студије- струковна медицинска сестра

2. Мастер струковне студије-Струковни Мастер санитарно-еколошки инжењер: одговарајуће високо образовање од најмање 180 ЕСПБ, завршене основне струковне студије - струковни санитарно еколошки инжењер

3. Мастер струковне студије-Струковни мастер физиотерапеут: одговарајуће високо образовање од најмање 180 ЕСПБ, завршене основне струковне студије - струковни физиотерапеут

4. Мастер струковне студије-Струковни мастер радни терапеут: одговарајуће високо образовање од најмање 180 ЕСПБ, завршене основне струковне студије - струковни радни терапеут

 

ОСНОВ ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА

 

Основ за утврђивање редоследа кандидата за упис на мастер струковне студије је успех кандидата постигнут на основним струковним студијама

- Школарина износи 140.000,00 динара.

- Уплата се може извршити једнократно у пуном износу или на шест рата (прва рата приликом уписа у износу од 40.000,00 дин, а преостали износ у пет једнаких рата: друга рата до 15. октобра 2021. године, трећа рата до 15. децембра 2021. године, четврта рата до 15. фебруара 2022. године, пета рата до 15. априла 2022. године и шеста рата до 15. маја 2022. године).

- Школарина за стране студенте износи 2000 EUR (у динарској противредности) и плаћа се у целости на дан уписа.

 ДОКУМЕНТА ПОТРЕБНА ЗА ПРИЈАВУ НА КОНКУРС

- пријава на конкурс (добија се у Школи)

- фотокопија дипломе о завршеној Високој струковној школи или фотокопија уверења о дипломирању (односно уверења о усаглашеном стручном називу)

- фотокопија извода из матичне књиге рођених

- фотокопија уверења о држављанству

- уплата 6.000,00 динара на рачун на име обраде документације и рангирања за упис на мастер студије (пример попуњене уплатнице преузети из прилога).

Напомена: кандидати су у обавези да оригинале докумената донесу на увид, а неоверене фотокопије се задржавају. Уколико кандидат одустане од даљег поступка у току конкурсног рока или након објављене ранг листе, не врши се повраћај новца.

 

ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЗНАЧАЈА

 

Пријављивање кандидата је од 30. јуна до 2. јула 2021. године у просторијама Школе, ул. Цара Душана 254, Земун, у реферату за струковне мастер студије, у периоду од 9.00 до 14.00 часова.                  

Јединствена ранг листа je 5. јула 2021.године до 12 часова. Улагање приговора Комисији за упис je 5. јула 2021. године од 12 до14 часова, уколико учесник конкурса сматра да редослед кандидата на јединственој ранг-листи није утврђен на начин предвиђен Конкурсом. Одлука Комисије за упис је 5. јула 2021.године у 15 часова. Кандидат незадовољан одлуком Комисије за упис може поднети жалбу на одлуку Председнику Академије струковних студија Београд, као другостепеном органу 6. јула 2021.године од 10 до 12 часова. Председник Академије доноси решење 6. јула у 13 часова.

Коначне ранг листе: 6 јула 2021. године до 18 часова.

Упис конкурсом примљених кандидата за школску 2021/22. годину обавиће се 7. и 8. јула 2021. године од 9 до 15 часова у просторијама Школе. Уколико се кандидат који је остварио право на упис по конкурсу не упише 9. јула 2021. до 15 часова, Школа ће уписати уместо њега другог кандидата „прозивком“по редослуду непримљених кандидата на коначној ранг листи. 9. јула 2021.године истог дана у 16 часова.

Кандидати приликом уписа подносе следећа оригинална документа:

 • Оверену фотокопију дипломе завршених основних струковних студија (180 ЕСПБ) или оригинал уверења о дипломирању, односно усаглашеном стручном називу
 • Извод из матичне књиге рођених
 • Уверење о држављанству
 • Две фотографије формата 3,5x4,5
 • Оригинал уплатнице за прву рату школарине у износу од 40.000,00 динара. Уплата се врши искључиво у пошти или банци на текући рачун Академије струковних студија Београд који ће бити видно истакнут на Сајту Академије.
 • Студенти који су дипломирали по Закону о вишој школи достављају поред оверене фотокопије дипломе више школе и потврду о изједначавању стручног назива*

* Заинтересовани кандидати за упис на мастер студије који су високу струковну/медицинску/здравствену школу завршили у иностранству потребно је до 28.6.2021одине да нострификују стечену диплому ради наставка школовања.

Руководилац Одсека Висока здравствена школа

                       

                                                                                                                       Проф.др Данијела Пецарски

уз текст су приложене датотеке (кликните за учитавање):
ДатотекаОписЗадња измена
Учитај ову датотеку (nalog za uplatu obrazac.jpg)nalog za uplatu obrazac.jpg 13.06.2021.14:45

Отворена врата за будуће студенте МАСТЕР СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД

ОДСЕК ВИСОКА ЗДРАВСТВЕНА ШКОЛА

Цара Душана 254

Земун

Отворена врата за будуће студенте

МАСТЕР СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

Уживо разговарамо о свему што Вас занима:

 • Пријава на конкурс
 • Упис
 • Специфичности студирања на свим студијским програмима
 • Студирање уз рад

Будућим кандидатима нудимо термин за онлајн контакт када ће имати прилику да постављају питања у вези студирања код нас.

Састанак ће бити организован преко апликације Зум (Zoom), линк за приступ је:

клик за приступ

Термин:Понедељак 7. јун 2021. године, од 17 до 18 часова 

Ту смо да одговоримо на сва Ваша питања!

Отворена врата за будуће студенте МАСТЕР СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД

ОДСЕК ВИСОКА ЗДРАВСТВЕНА ШКОЛА

Цара Душана 254

Земун

Отворена врата за будуће студенте

МАСТЕР СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

Уживо разговарамо о свему што Вас занима:

 • Пријава на конкурс
 • Упис
 • Специфичности студирања на свим студијским програмима
 • Студирање уз рад

Будућим кандидатима нудимо два термина за онлајн контакт када ће имати прилику да постављају питања у вези студирања код нас.

Састанци ће бити организовани преко апликације Зум (Zoom), линк за приступ је:

https://us04web.zoom.us/j/5589296517?pwd=cTRQY054VUxudDJaOE1pbG54MnlLZz09

Термини:

 • Уторак 18. мај 2021. године, од 17 до 18 часова 
 • Понедељак 7. јун 2021. године, од 17 до 18 часова 

Ту смо да одговоримо на сва Ваша питања!

Информације О УПИСУ НА МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ У ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ

АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД

ОДСЕК ВИСОКА ЗДРАВСТВЕНА ШКОЛА

Цара Душана 254

Земун

Информације

О УПИСУ НА МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ У ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ

Одсек Висока здравствена школа уписује на акредитоване студије другог степена - струковне мастер студије у трајању од 2 године и остварених 120 ЕСПБ:

МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ:

 1. Струковни Мастер медицинска сестра - 80
 2. Струковни Мастер санитарно - еколошки инжењер – Санитарно инжењерство - 30
 3. Струковни Mастер физиотерапеут - Терапеутска рехабилитација - 45
 4. Струковни Mастер радни терапеут - 15

УСЛОВИ:

1. Струковни мастер медицинска сестра: одговарајуће високо образовање од најмање 180 ЕСПБ, завршене основне струковне студије- струковна медицинска сестра

2. Струковни Мастер санитарно-еколошки инжењер: одговарајуће високо образовање од најмање 180 ЕСПБ, завршене основне струковне студије - струковни санитарно еколошки инжењер

3. Струковни мастер физиотерапеут: одговарајуће високо образовање од најмање 180 ЕСПБ, завршене основне струковне студије - струковни физиотерапеут

4. Струковни мастер радни терапеут: одговарајуће високо образовање од најмање 180 ЕСПБ, завршене основне струковне студије - струковни радни терапеут

Основ за утврђивање редоследа кандидата за упис на мастер струковне студије је успех кандидата постигнут на основним струковним студијама.

ДОКУМЕНТА ПОТРЕБНА ЗА ПРИЈАВУ НА КОНКУРС

 1. пријава на конкурс (добија се у Школи)
 2. фотокопија дипломе о завршеној Високој струковној школи или фотокопија уверења о дипломирању (односно уверења о усаглашеном стручном називу)
 3. фотокопија извода из матичне књиге рођених
 4. фотокопија уверења о држављанству
 5. уплата 6000,00 динара

* Заинтересовани кандидати за упис на мастер студије који су високу струковну/ медицинску/ здравствену школу завршили у иностранству потребно је до 07. 6. 2021. гoдине да нострификују стечену диплому ради наставка школовања.

Комисија за упис

Premium Joomla Templates