Управа школе

 Директор Школе

Проф. др сци. мед. Дејан Митрашиновић

dr sci med Dejan Mitrasinovic01
 
Др сци. мед. Дејан Митрашиновић рођен 1968. године у Београду. Основно и средње образовање стекао у Београду и уписао Медицинси факултет Универзитета у Београду, где је 1994. године и дипломирао.
Специјализацију из области Физикалне медицине и рехабилитације завршио 2001. године на Војномедицинској академији у Београду, где је и радио четири године.
Радно искуство стекао и на: Институту за рехабилитацију „Селтерс“, у ортопедском предузећу „Рудо“ А.Д.  у Београду, где је обављао и финкцију Директора квалитета, у приватној болници „Белмедик“, где је обављао функцију Директора за људске ресурсе, као и на Вишој здравствено-санитарној школи „Висан“, где је обављао функцију и в.д. Директора Школе.
Одбранио докторску дисертацију 2010. године и тиме стекао академски назив доктор медицинских наука.
Одлуком Наставног већа Високе здравствене школе стуковних студија у Београду (марта 2013. године) бира се у звање професора струковних студија из области Медицина и Физикална медицина и рехабилитација.
Одлуком Савета Високе здравствене школе струковних студије у Београду 03. октобра 2016. године изабран је за Директора Школе.

 

 

Помоћник Директора за наставу

Проф. др Јован Станковић

Помоћник Директора за истраживање и развој

 

Чланови Савета Школе у сазиву од 04.11.2016. године:

 1. Др мед. Игор Величковић, председник

 2. Др сци. мед. Негра Терзић, члан

 3. Весна Максимовић, члан

 4. Мр сци. мед. Калина Пауновић Младеновић, члан

 5. Владимир Илић, члан

 6. Др Марија Трајков, члан

 7. Др сци. мед. Миленко Будимчић члан,

 8. Др сци. мед. Јасмина Башић, члан

 9. Марија Станојевић, члан

 10. Светлана Лазаревић, члан

 11. Невенка Марунић, члан

 12. Милутин Марковић, члан,

 13. Јована Јеротијевић, члан

 14. Милан Трајковић, члан

Стручни колегијум

Стручни колегијум је саветодавни орган  директора Школе и чине га поред директора Школе, координатори, шефови студијских програма, секретар Школе и руководиоци служби.

 Шефови Студијских програма:

·         Горан Стојановић, спец. фарм.,

·         Милена Маричић, спец. фарм.,

·         Мр сци. мед. Верослава Станковић,

·         Проф. др сци. мед. Мирослав Мишић,

·         Мр Стеван Јовановић,

·         Гордана Савковић,

·         Меланија Илић, спец. др мед.,

·         Проф. др сци. мед. Исидора Милановић,

          Проф. др сци. мед. Данијела Пецарски,

          Проф. др Љиљана Јовчић

Секретар Школе:

Ива Пророковић, дипл. правник

 

Premium Joomla Templates