Međunarodna saradnja sa Slovačkom

Na osnovu Sporazuma o saradnji sa Fakultetom zdravstvenih studija i socijalne prakse u Trnavi (Slovačka),  koji je potpisan u aprilu 2016. godine, ovaj fakultet je u celini priznao diplomu naše Škole, studijskog programa Strukovni medicinsko laboratorijski tehnolog i našim studentima je omogućen upis na dvogodišnje master akademske studije na tom fakultetu u školskoj 2018/2019 godini, bez polaganja razlike ispita. Studenti su upisani pod istim uslovima kao građani Slovačke,  studije su besplatne i sa besplatnim smeštajem u studentskim domovima.