РЕШЕЊЕ О УВИДУ ЈАВНОСТИ У ИЗВЕШТАЈ

04Dec2023

РЕШЕЊЕ О УВИДУ ЈАВНОСТИ У ИЗВЕШТАЈ

Ставља се на увид јавности Извештај о пријевљеним кандидатима број: 01-706 од 01.12.2023. натавника у звању предавача за научну област Технолошко инжењерство, ужа област Прехрамбена технологија/Технолошка микробиологија, са непуним радним временом 50% на одређено време у трајању од (5) година – један извршилац, у Академији струковних студија Београд, Одсеку Висока здравствена школа.

Attachments:
FileDescriptionLast modified
Download this file (Prehrambena-tehnologija.pdf)Prehrambena-tehnologija.pdf 04.12.2023.15:17
Premium Joomla Templates