Распоред консултација за летњи семестар школске 2016/2017

Распоред консултација за летњи семестар школске 2016/2017 године

 

Ред.

број

Презиме и име наставника

Звање

Дан

Време

Место

1.

др Јована Булатовић

проф. струк. студ.

уторак

12-13,30

Школа

2.

др сци. мед. Милка Богдановић

проф. струк. студ.

среда

12,30-14

Учионица 3

3.

др Милица Васиљевић Благојевић

проф. струк. студ.

среда

11-12,30

Зборница Школе

4.

др сци. мед. Дивна Кекуш

проф. струк. студ.

понедељак

14-15,30

Школа

5.

др сци. мед. Љиљана Крстић

проф. струк. студ.

четвртак

15,30-17

Сокобањска 13

6.

др Драгана Кљајић

проф. струк. студ.

среда

12,30-14

Школа

7.

др Нада Коцев

проф. струк. студ.

уторак

12,30-14

Школа

8.

др сци. мед. Анђелка Лазаревић

проф. струк. студ.

четвртак

11-12,30

Канце. помоћника Директора Школе

9.

др Милан Милановић

проф. струк. студ.

среда

13-14,30

Канцеларија шефа студ. програма

10.

др сци. мед. Дејан Митрашиновић

проф. струк. студ.

     

11.

др сци. мед. Маријан Новаковић

проф. струк. студ.

понедељак

14-15,30

Школа

12.

др Марина Петровић Радић

проф. струк. студ.

     

13.

др сци. мед. Љубица Раковић Савчић

проф. струк. студ.

среда

11-12,30

Школа

14.

др Јован Станковић

проф. струк. студ.

понедељак

12-13,30

Канце. помоћника Директора Школе

15.

др Драгослав Стефановић

проф. струк. студ.

среда

13,30-15

Школа

16.

др сци. мед. Негра Терзић

проф. струк. студ.

понедељак

16-17,30

Школа

среда

14-16

Школа

17.

др сци. мед. Божидар Удовичић

проф. струк. студ.

уторак

12-13,30

ВМА

18.

др сци. мед. Мирослав Мишић

проф. струк. студ.

уторак

14-15,30

Школа

19.

др сци. мед. Миленко Будимчић

проф. струк. студ.

четвртак

14-15,30

Школа

20.

др сци. мед. Исидора Милановић

проф. струк. студ.

среда

10-13

Каб. за хематологију

21.

др сци. мед. Данијела Пецарски

проф. струк. студ.

среда

12-13,30

Школа

22.

др Нада Савковић

проф. струк. студ.

четвртак

12-13,30

Сокобањска 13

23.

др сци. мед. Братислав Станковић

проф. струк. студ.

четвртак

14-15,30

Школа

24.

др сци. мед. Биљана Мајсторовић

проф. струк. студ.

понедељак

14-15,30

Школа

25.

др сци. мед. Љиљана Црнчевић Радовић

проф. струк. студ.

понедељак

12,30-14

Школа

26.

др сци. мед. Марија Тришовић

проф. струк. студ.

четвртак

16,30-18

Учионица 3

27.

др сци. мед. Весна (Мирослав)Јовановић

проф. струк. студ.

среда

12,30-14

Школа

28.

др Марија Трајков

проф. струк. студ.

четвртак

11-12,30

Школа

29.

др сци. мед. Јасмина Башић

проф. струк. студ.

петак

13-14,30

Амфитеатар

30.

мр Славица Вођевић

предавач

уторак

13,30-15

Канцеларија шефа студ. програма

31.

Јелена Ђорђевић,спец. др мед.

предавач

уторак

11,30-13

Школа

32.

Меланија Илић, спец. др мед.

предавач

среда

12-14

Канцеларија шефа студ. програма

33.

Горана Исаиловић, спец. др мед.

предавач

уторак

11-12,30

Учионица 2

34.

Љиљана Јовчић, спец.

предавач

петак

10,30-12

Канцеларија шефа студ. програма

35.

мр Стеван Јовановић

предавач

четвртак

11-12,30

Каб. за кинезиологију 2

36.

Наталија Лазић Соловјев, спец. др мед.

предавач

среда

11-12,30

Поликлиника Школе

37.

Веселин Лукач, спец. др мед.

предавач

уторак

14-15,30

Школа

38.

Мр сци. мед.Мирјана Костић Милосављевић

предавач

четвртак

13-14,30

Ка. за санитарну технику

39.

мр Славица Крсмановић

предавач

понедељак

13-14,30

Школа

40.

мр Ана Мандић

предавач

     

41.

мр сци. мед. Калина Младеновић Пауновић, спец. радиолоигје

предавач

уторак

13-14,30

Школа

42.

мр Божица Мунћан

предавач

понедељак

12-13,30

Школа

43.

Момчило Новаковић, спец. др мед.

предавач

среда

12-13,30

КЦ Србије

44.

мр сци. мед. Верослава Станковић, спец. др мед.

предавач

понедељак

10-11,30

Школа

45.

мр сци. мед. Биљана Стојановић Јовановић

предавач

среда

13-14,30

Школа

46.

мр сци. мед. Светлана Стојановић, спец. др мед.

предавач

понедељак

12-13,30

Школа

47.

др Наташа Стојковић, спец. др стом.

предавач

     

48.

мр Сања Станисављевић

предавач

понедељак

14,30-16

Школа

49.

спец. др мед. Снежана Удовичић,

предавач

уторак

12-13,30

Рендген кабинет

50.

мр Јела Поповић

предавач

понедељак

12-13,30

Школа

51.

Весна Вуковић, спец. фарм.

предавач

уторак

12,30-14

Школа

52.

Звонко Димоски, спец. фарм.

предавач

понедељак

12,30-14

Школа

53.

Лазар Јанић, спец. менаџ. здр. установа

предавач

петак

13-14,30

Школа

54.

Весна (Рајко)Јовановић,спец. фарм.

предавач

     

55.

Весна Максимовић, спец. фарм.

предавач

уторак

12,30-14

Школа

56.

Милена Маричић,спец. фарм.

предавач

четвртак

12-13,30

Школа

57.

Бранка Родић Трмчић, спец. инж. организ. наука.

предавач

среда

11-12,30

Каб. за информатику

58.

Горан Стојановић, спец. фарм.

предавач

среда

13-14,30

Консултације 2

59.

Драгана Терзић Марковић,спец. фарм.

предавач

среда

12,30-14

Школа

60.

Мр сци. мед. Зорана Бокун Вукашиновић

предавач

четвртак

15-16,30

Учионица 5

61.

Марина Ивановић,спец. инж. тех.

предавач

петак

10-11,30

Школа

62.

Мр Жарко Кривокапић

предавач

среда

14-15,30

Школа

63.

Владимир Илић ,спец. инж. тех.

предавач

среда

14-16

Школа

64.

Александра Алексић

нпн

     

65.

Биљана Бабић

нпн

уторак

13,30-15

Хем. лабораторија

66.

Никола Бабић

нпн

уторак

14-15,30

Школа

67.

Марија Бојанић

нпн

четвртак

14-16

Сокобањска 13

68.

Биљана Бркић

нпн

понедељак

13-14,30

Школа

69.

др мед. Игор Величковић

нпн

среда

13,30-15

Школа

70.

др мед. Драгана Драгаш Миловановић

нпн

понедељак

12-13,30

Школа

71.

Данило Вујичић

нпн

     

72.

Ранка Марић

нпн

петак

11-12,30

Сокобањска 13

73.

др сци. мед. Гора Миљановић

нпн

понедељак

12,30-14

Школа

74.

Драгица Ранковић

нпн

петак

12,30-14

Школа

75.

Гордана Савковић

нпн

понедељак

13-14,30

Школа

76.

Гордана Станић

нпн

понедељак

14-15,30

Школа

77.

др мед. Анита Стојиљковић

нпн

     

78.

Душанка Тадић

нпн

понедељак

14,30-16

Школа

79.

Мила Филиповић, дипл. фарм.

нпн

     

80.

Драгица Стојановић

нпн

понедељак

13,30-15

Школа

81.

Данијела Јездимировић

нпн

среда

16-17,30

Школа

82.

Гордана Антић

нпн

понедељак

12,30-14

Школа

83.

Мирјана Смуђа

нпн

среда

13-14,30

Школа

84.

Верица Трбовић

нпн

среда

11-12,30

Школа

85.

Маријана Дабић

нпн

понедељак

15-16,30

Школа

86.

Ненад Недовић

нпн

уторак

14-15,30

Сокобањска 13

87.

Шимпрага Љиљана

нпн

среда

13-14,30

Сокобањска 13

88.

Ангелка Пештерац Кујунџић

нпн

уторак

11-12,30

КЦ Србије

89.

Емилија Киш

нпн

четвртак

13-15,30

Школа

90.

Радица Тасић

нпн

петак

12,30-14

Школа

Premium Joomla Templates