Општа обавештења

Акредитовни нови студијски програми

Висока здравствена школа струковних студија у Београду акредитовала је следеће студијске програме: 1. Основне струковне студије - Струковни зубни протетичар 2. Специјалистичке струковне студије - Специјалиста струковна медицинска сестра – област…

опширније...

Студенти који су дипломирали по Закону о вишој школи, на лични захтев могу добити потврду о изједначавању стручног назива

Потребно је доставити:   - Захтев-молбу-добија се у школи - Фотокопију дипломе о завршеном вишем образовању- не мора бити оверена - Уплатницу на 7 000,00 динара на жиро рачун школе 840-1105666-45, позив на број S56   Сва додатна обавештења на…

опширније...

Обавештење о студентским кредитима и стипендијама

Утврђен је предлог ранг листе кандидата за студентске кредите и стипендије, под бројем 06-00-433/2013-05 од 24.12.2014. године, који је истакнут на огласној табли Школе за СТУДЕНТСКИ СТАНДАРД (пролаз према амфитеатру). Кандидати су сортирани по абецедном…

опширније...

Обавештење о студентским кредитима и стипендијама

Утврђен је предлог ранг листе кандидата за студентске кредите и стипендије, под бројем 06-00-433/2013-05 од 24.12.2014. године, који је истакнут на огласној табли Школе за СТУДЕНТСКИ СТАНДАРД (пролаз према амфитеатру). Кандидати су сортирани по абецедном…

опширније...

Premium Joomla Templates