Висока здравствена школа струковних студија у Београду

Распоред полагања испита у јунском испитном року

За студенте који студирају по Закону о вишој школи

 

Виша медицинска сестра-техничар

 

Инфективне болести са епидемиологијом-проф. др Дарко Ножић

10.06.2017 у 10,00 Школа

Педагогија и андрагогија- проф. Др Милица Благојевић Васиљевић

-Школа

Здравствено васпитање- проф. Др сци. мед. Дивна Кекуш

15.06.2017 у14,00  Школа

Медицинска рехабилитација-проф. др сци. Нада Коцев

06.06.2017 у 13,00  Школа

Интерна медицина-спец. др мед. Мирјана Костић Милосављевић

01.06.2017. у 11,00 Школа

Хирургија-проф. др сци. мед. Небојша Радовановић

08.05.2017. у 18,00   Школа

Дијететика- сци. др мед. СветланаСтојановић

- Школа
Здравствена нега-проф. др Нада Коцев

06.06.2017 . у 13,00Школа

Здравствена нега у инфектологији- Др сци мед Биљана Мајсторовић

19.06.2017.13,00  практични+теорија Школа

Здравствена нега у интерној медицини-мр Сања Станисављевић

14.06.2017.у 12,00  практични  +  теорија Школа

Неурологија са негом-проф. др Драган Павловић

09.06.2017. у 09,00практични Школа  спец.фарм.Звонко Димовски

09.06.2017. у 10,00теорија  Школа  проф. др Драган Павловић

Психијатрија са негом-Проф. Др сци.мед Санда Рашковић Ивић          

09.06.2017.у 10,00  Школа теорија

Здравствена нега у хирургији-проф. др сци. мед. Негра Терзић

15.06.2017. у 09,00 -практични + теоријаВМА 

Педијатрија-спец др мед. Меланија Илић

05.06.2017. у 09,00 Школа

Здравствена нега у педијатрији- мр сци. мед. Биљана Стојановић

06.06.2017.у  06,45 -практичниТиршова    ,   теорија Школа   у  12.00  

Гинекологија и акушерство-др сци.мед Марија Тришовић

15.06.2017 у 15,00 Школа

Здравствена нега у гинекологији и акушерству-мрспец.фарм. Милена Маричић

08.06.2017. у 10,30  практични+ теоријаШкола

Ментална хигијена-проф.др сци.мед Жељко Шпирић

06.06.2017 у 08,00    Школа

Здравствена нега у примарној здравственој заштити- проф. др сци. мед. Дивна Кекуш

15.06.2017.у 14,00Школа

Методика и организација здравствене неге-спец.фарм. Драган Терзић Марковић

07.06.2017. у 09,00Школа

Клиничка фармакологија-спец. фарм. Исидора Милановић

07.06.2017. у 12,00Школа

Медицинска рехабилитација са негом-проф. др Нада Коцев

06.06.2017. 13,00  Школа

Менаџмент у здравству-спец. дефектол. Љиљана Јовчић

05.06.2017.у 09,00Школа

Социологија-др ЈованаБулатовић

- Школа

 

Виши санитарни техничар и

Виши медицинско-лабораторијски техничар

 

Ментална хигијена-проф.др сци.мед Жељко Шпирић

06.06.2017. у 08,00Школа

Заштита на раду-мр Славица Вођевић

20.06.2017 у 10,00 Школа

Медицина рада-проф. др сци. мед. Милка Богдановић

07.06.2017. у 10,00  практични+теорија Школа

Општа епидемиологија-спец. др мед.Веселин Лукач

09.06.2017. у  08,00 Школа

Микробиологија- спец. др мед. Миленко Будимчић

12.06.2017. у  14,00 Школа

Трансфузиологија-др сци. мед. Братислав Станковић

-Школа

Терапеутско одређивање лекова и токсикологија-спец. фарм. Исидора Милановић

07.06.2017. у 12.00 Школа

Педагогија и андрагогија- проф. Др Милица Благојевић Васиљевић

           -Школа

Виши радиолошки техничар

 

Радиолошка дијагностика- проф.др сци мед Дара Стефановић

06.06.2017 у 14,00 Школа

 

Виши физиотерапеут и

Виши радни терапеут

Социологија-др ЈованаБулатовић

- Школа

Кинезиологија-проф. мр Стеван Јовановић

01.06.2017 у 10,00  Школапрактични+ теорија

Патологија са патофизиологијом-мрЛидија Золотаревски

08.06.2017.у 09,00  Школа

Медицинска рехабилитација- проф др сци мед Љиљана Крстић

- Школа

Интерна медицина-спец. др мед. Мирјана Костић Милосављевић

01.06.2017 у 11,00Школа

Неурологија са негом-проф. др Драган Павловић

09.06.2017. у 09,00  Школа   

Хирургијаса ортопедијом-проф. др сци. мед. Небојша Радовановић

09.06.2017. у 09,00Школа

Општа физикална терапија-мр Марија Трајков

            -Школа прак+теорија

Клиничка физикална терапија-проф. др сци. мед. Дејан Митрашиновић

06.06.2017. у 10,00  практични Сокобањска

06.06.2017. у 10,00  , а теорија Школа договор са професором

Општа кинезитерапија-Ранка Марић

06.06.2017 у 11,00  практични Сокобањска 13

Општакинезитерапија-Ненад Ненадовић

07.06.2017 у 10.00  Сокобањска 13

ТеоријаизОпшта кинезитерапија-проф. Др. Драгана Кљајић

23.06.2017 у 10,00 Школа

Теорија  из Клиничкекинезитерапије-проф др Драгана Кљајић

23.06.2017 у 10,00 Школа

 Клиничка кинезитерапија-Александра Алексић, практични

01.06.2017 у 13,30 Сокобањска 13

Клиничка кинезитерапија-Данило  Вујичић ,практични

02.06.2017 у 09,00 Сокобањска 13

Клиничка кинезитерапија-Никола Бабић, практични

06.06.2017 у  08,00 Школа

Клиничка кинезитерапија-Ангелка Пештерац, практични

09.06.2017 у 11,00 Сокобањска 13

Медицинска рехабилитација- проф др сци мед Љиљана Крстић

- Школа

Соматопедија- Проф.др Марина Петровић Радић

- Сокобањска 13

 

Виши дијететичар нутрициониста

Обрада намирница и припремање дијета-Марина Ивановић

10.06.2017 и 10,00Школ

                               

   Референт

      Марија Станојевић                                                                                 

 

 

Сва права задржана Висока здравствена школа струковних студија у Београду 2011

Пријава на сајт Вашим корисничким именом и лозинком