Висока здравствена школа струковних студија у Београду

Распоред полагања испита у априлском испитном року

За студенте који студирају по Закону о вишој школи

Виша медицинска сестра-техничар

Инфективне болести са епидемиологијом-проф. др Дарко Ножић

05.04.2017. у 17,00 „ Белмедик“ Косте Јовановића 87

Педагогија и андрагогија- проф. Др Милица Благојевић Васиљевић

-Школа

Здравствено васпитање- проф. Др сци. мед. Дивна Кекуш

03.04.2017 у 11,00 Школа

Медицинска рехабилитација-проф. др сци. Нада Коцев

18.04.2017. у 13,00  Школа

Интерна медицина-спец. др мед. Мирјана Костић Милосављевић

13.04.2017. у 12,00 Школа

Хирургија-проф. др сци. мед. Небојша Радовановић

            -     Школа

Дијететика- сци. др мед. СветланаСтојановић

- Школа
Здравствена нега-проф. др Нада Коцев

18.04.2017 . у 13,00Школа

Здравствена нега у инфектологији- Др сци мед Биљана Мајсторовић

03.04.2017.11,00  практични+теорија Школа

Здравствена нега у интерној медицини-мр Сања Станисављевић

10.04.2017. у 14,30 практични  +  теорија Школа

Неурологија са негом-проф. др Драган Павловић

07.04.2017. у 10,00практични Школа  спец.фарм.Звонко Димовски

07.04.2017. у 12,00теорија  Школа  проф. др Драган Павловић

Психијатрија са негом-Проф. Др сци.мед Санда Рашковић Ивић          

05.04.2017.у 10,00  Школа теорија

Здравствена нега у хирургији-проф. др сци. мед. Негра Терзић

11.04.2017. у 10,30 -практични ВМА  ,  теорија13,00 Школа

Педијатрија-спец др мед. Меланија Илић

12.04.2017. у 12,00  Школа

Здравствена нега у педијатрији- мр сци. мед. Биљана Стојановић

04.04.2017.у  06,45 -практичниТиршова    ,   теорија Школа   у  09.00  

Гинекологија и акушерство-др сци.мед Марија Тришовић

20.04.2017. у 15,00 Школа

Здравствена нега у гинекологији и акушерству-мрспец.фарм. Милена Маричић

13.04.2017. у 13,00  практични+ теоријаШкола

Ментална хигијена-проф.др сци.мед Жељко Шпирић

12.04.2017 у 12,00    Школа

Здравствена нега у примарној здравственој заштити- проф. др сци. мед. Дивна Кекуш

03.04.2017.у 11,00Школа

Методика и организација здравствене неге-спец.фарм. Драган Терзић Марковић

12.04.2017. у 12.30Школа

 

Клиничка фармакологија-спец. фарм. Исидора Милановић

05.04.2017. у 10,00Школа

Медицинска рехабилитација са негом-проф. др Нада Коцев

18.04.2017. 13,00  Школа

Менаџмент у здравству-спец. дефектол. Љиљана Јовчић

05.04.2017.у 10,00Школа

Социологија-др ЈованаБулатовић

01.04.2017 у10,00 Школа

Виши санитарни техничар и

Виши медицинско-лабораторијски техничар

Ментална хигијена-проф.др сци.мед Жељко Шпирић

12.04.2017. у 12,00Школа

Заштита на раду-мр Славица Вођевић

-   Школа

Медицина рада-проф. др сци. мед. Милка Богдановић

05.04.2017.у 12,00    практични+теорија Школа

Општа епидемиологија-спец. др мед.Веселин Лукач

05.04.2017. у 10,00 Школа

Микробиологија- спец. др мед. Миленко Будимчић

06.04.2017. у  14,00 Школа

Трансфузиологија-др сци. мед. Братислав Станковић

05.04.2017 у 10,00Школа

Терапеутско одређивање лекова и токсикологија-спец. фарм. Исидора Милановић

05.04.2017. у 10.00 Школа

Педагогија и андрагогија- проф. Др Милица Благојевић Васиљевић

           -Школа

Виши радиолошки техничар

 

Социологија-др ЈованаБулатовић

26.09.2015 у 10,00 Школа

 

Виши физиотерапеут и

Виши радни терапеут

Социологија-др ЈованаБулатовић

01.04.2017 у10,00 Школа

Кинезиологија-проф. мр Стеван Јовановић

06.04.2017 у 11,30  Школапрактични+ теорија

Патологија са патофизиологијом-мрЛидија Золотаревски

-  Школа

Медицинска рехабилитација- проф др сци мед Љиљана Крстић

03.04.2017 у 12,00 Школа

Интерна медицина-спец. др мед. Мирјана Костић Милосављевић

13.04.2017 у 12,00Школа

Неурологија са негом-проф. др Драган Павловић

07.04.2017. у 12,00  Школа   

Хирургијаса ортопедијом-проф. др сци. мед. Небојша Радовановић

-Школа

Општа физикална терапија-мр Марија Трајков

            -Школа прак+теорија

Клиничка физикална терапија-проф. др сци. мед. Дејан Митрашиновић

05.04.2017. у 12,30  практични „Институт за реуматологију“  Ресавска 69

, а теорија Школа

Општа кинезитерапија-Ранка Марић

                                    Сокобањска 13практични

Општакинезитерапија-Ненад Ненадовић

07.03.2017 у 14.00  Сокобањска 13

ТеоријаизОпшта кинезитерапија-проф. Др. Драгана Кљајић

15.03.2017 у 12,00 Школа

Теорија  из Клиничкекинезитерапије-проф др Драгана Кљајић

15.03.2017 у 12,00 Школа

 Клиничка кинезитерапија-Александра Алексић, практични

03.04.2017 у 16,00 Школа

Клиничка кинезитерапија-Данило  Вујичић ,практични

 03.04.2017 у 12,00 Сокобањска 13

Клиничка кинезитерапија-Никола Бабић, практични

04.04.2017 у 14,00 Школа

Клиничка кинезитерапија-Ангелка Пештерац, практични

11.04.2017. у 12,00 Сокобањска 13    

Медицинска рехабилитација- проф др сци мед Љиљана Крстић

03.04.2017у 12,00 Школа

Соматопедија- Проф.др Марина Петровић Радић

18.04.2017 у 15,00 Сокобањска 13

Виши дијететичар нутрициониста

Исхрана здравих људи- проф. др сци. мед. Нађа Васиљевић

-

Хемија намирница- проф др  сци мед Јасмина Башић

-

Дијететика-проф. др сци. мед. Нађа Васиљевић

 

04.04.2017 у 13,00 Школа

10.04.2017.у 09,30 Школа

 

                                                                          Референт

                                                                                 Марија Станојевић                                                                                 

 

Сва права задржана Висока здравствена школа струковних студија у Београду 2011

Пријава на сајт Вашим корисничким именом и лозинком