Висока здравствена школа струковних студија у Београду

Распоред консултација за летњи семестар школске 2016/2017

Распоред консултација за летњи семестар школске 2016/2017 године

 

Ред.

број

Презиме  и име наставника

Звање

Дан

Време

Место

1.    

др Јована Булатовић

проф. струк. студ.

уторак

12-13,30

Школа

2.    

др сци. мед. Милка Богдановић

проф. струк. студ.

среда

12,30-14

Учионица 3

3.    

др Милица Васиљевић Благојевић

проф. струк. студ.

среда

11-12,30

Зборница Школе

4.    

др сци. мед. Дивна Кекуш

проф. струк. студ.

понедељак

14-15,30

Школа

5.    

др сци. мед. Љиљана Крстић

проф. струк. студ.

четвртак

15,30-17

Сокобањска 13

6.    

др Драгана Кљајић

проф. струк. студ.

среда

12,30-14

Школа

7.    

др Нада Коцев

проф. струк. студ.

уторак

12,30-14

Школа

8.    

др сци. мед. Анђелка Лазаревић

проф. струк. студ.

четвртак

11-12,30

Канце. помоћника Директора Школе

9.    

др Милан Милановић

проф. струк. студ.

среда

13-14,30

Канцеларија шефа студ. програма

10.      

др сци. мед. Дејан Митрашиновић

проф. струк. студ.

 

 

 

11.      

др сци. мед. Маријан Новаковић

проф. струк. студ.

понедељак

14-15,30

Школа

12.      

др Марина Петровић Радић

проф. струк. студ.

 

 

 

13.      

др сци. мед. Љубица Раковић Савчић

проф. струк. студ.

среда

11-12,30

Школа

14.      

др Јован Станковић

проф. струк. студ.

понедељак

12-13,30

Канце. помоћника Директора Школе

15.      

др Драгослав Стефановић

проф. струк. студ.

среда

13,30-15

Школа

16.      

др сци. мед. Негра Терзић

проф. струк. студ.

понедељак

16-17,30

Школа

среда

14-16

Школа

17.      

др сци. мед. Божидар Удовичић

проф. струк. студ.

уторак

12-13,30

ВМА

18.      

др сци. мед. Мирослав Мишић

проф. струк. студ.

уторак

14-15,30

Школа

19.      

др сци. мед. Миленко Будимчић

проф. струк. студ.

четвртак

14-15,30

Школа

20.      

др сци. мед. Исидора Милановић

проф. струк. студ.

среда

10-13

Каб. за хематологију

21.      

др сци. мед. Данијела Пецарски

проф. струк. студ.

среда

12-13,30

Школа

22.      

др Нада Савковић

проф. струк. студ.

четвртак

12-13,30

Сокобањска 13

23.      

др сци. мед. Братислав Станковић

проф. струк. студ.

четвртак

14-15,30

Школа

24.      

др сци. мед. Биљана Мајсторовић

проф. струк. студ.

понедељак

14-15,30

Школа

25.      

др сци. мед. Љиљана Црнчевић Радовић

проф. струк. студ.

понедељак

12,30-14

Школа

26.      

др сци. мед. Марија Тришовић

проф. струк. студ.

четвртак

16,30-18

Учионица 3

27.      

др сци. мед. Весна (Мирослав)Јовановић

проф. струк. студ.

среда

12,30-14

Школа

28.      

др Марија Трајков

проф. струк. студ.

четвртак

11-12,30

Школа

29.      

др сци. мед. Јасмина Башић

проф. струк. студ.

петак

13-14,30

Амфитеатар

30.      

мр Славица Вођевић

предавач

уторак

13,30-15

Канцеларија шефа студ. програма

31.      

Јелена Ђорђевић,спец. др мед.

предавач

уторак

11,30-13

Школа

32.      

Меланија Илић, спец. др мед.

предавач

среда

12-14

Канцеларија шефа студ. програма

33.      

Горана Исаиловић, спец. др мед.

предавач

уторак

11-12,30

Учионица 2

34.      

Љиљана Јовчић, спец.

предавач

петак

10,30-12

Канцеларија шефа студ. програма

35.      

мр Стеван Јовановић

предавач

четвртак

11-12,30

Каб. за кинезиологију 2

36.      

Наталија Лазић Соловјев, спец. др мед.

предавач

среда

11-12,30

Поликлиника Школе

37.      

Веселин Лукач, спец. др мед.   

предавач

уторак

14-15,30

Школа

38.      

Мр сци. мед.Мирјана Костић Милосављевић

предавач

четвртак

13-14,30

Ка. за санитарну технику

39.      

мр Славица Крсмановић

предавач

понедељак

13-14,30

Школа

40.      

мр Ана Мандић

предавач

 

 

 

41.      

мр сци. мед. Калина Младеновић Пауновић, спец. радиолоигје   

предавач

уторак

13-14,30

Школа

42.      

мр Божица Мунћан

предавач

понедељак

12-13,30

Школа

43.      

Момчило Новаковић, спец. др мед.

предавач

среда

12-13,30

КЦ Србије

44.      

мр сци. мед. Верослава Станковић, спец. др мед.   

предавач

понедељак

10-11,30

Школа

45.      

мр сци. мед. Биљана Стојановић Јовановић

предавач

среда

13-14,30

Школа

46.      

мр сци. мед. Светлана Стојановић, спец. др мед.   

предавач

понедељак

12-13,30

Школа

47.      

др Наташа Стојковић, спец. др стом.

предавач

 

 

 

48.      

мр Сања Станисављевић

предавач

понедељак

14,30-16

Школа

49.      

спец. др мед.   Снежана Удовичић,

предавач

уторак

12-13,30

Рендген кабинет

50.      

мр Јела Поповић

предавач

понедељак

12-13,30

Школа

51.      

Весна Вуковић, спец. фарм.

предавач

уторак

12,30-14

Школа

52.      

Звонко Димоски, спец. фарм.

предавач

понедељак

12,30-14

Школа

53.      

Лазар Јанић, спец. менаџ. здр. установа

предавач

петак

13-14,30

Школа

54.      

Весна (Рајко)Јовановић,спец. фарм.

предавач

 

 

 

55.      

Весна Максимовић, спец. фарм.

предавач

уторак

12,30-14

Школа

56.      

Милена Маричић,спец. фарм.

предавач

четвртак

12-13,30

Школа

57.      

Бранка Родић Трмчић, спец. инж. организ. наука.

предавач

среда

11-12,30

Каб. за информатику

58.      

Горан Стојановић, спец. фарм.

предавач

среда

13-14,30

Консултације 2

59.      

Драгана Терзић Марковић,спец. фарм.

предавач

среда

12,30-14

Школа

60.      

Мр сци. мед. Зорана Бокун Вукашиновић

предавач

четвртак

15-16,30

Учионица 5

61.      

Марина Ивановић,спец. инж. тех.

предавач

петак

10-11,30

Школа

62.      

Мр Жарко Кривокапић

предавач

среда

14-15,30

Школа

63.      

Владимир Илић ,спец. инж. тех.

предавач

среда

14-16

Школа

64.      

Александра Алексић

нпн

 

 

 

65.      

Биљана Бабић

нпн

уторак

13,30-15

Хем. лабораторија

66.      

Никола Бабић

нпн

уторак

14-15,30

Школа

67.      

Марија Бојанић

нпн

четвртак

14-16

Сокобањска 13

68.      

Биљана Бркић

нпн

понедељак

13-14,30

Школа

69.      

др мед. Игор Величковић

нпн

среда

13,30-15

Школа

70.      

др мед. Драгана Драгаш Миловановић

нпн

понедељак

12-13,30

Школа

71.      

Данило Вујичић

нпн

 

 

 

72.      

Ранка Марић

нпн

петак

11-12,30

Сокобањска 13

73.      

др сци. мед. Гора Миљановић

нпн

понедељак

12,30-14

Школа

74.      

Драгица Ранковић

нпн

петак

12,30-14

Школа

75.      

Гордана Савковић

нпн

понедељак

13-14,30

Школа

76.      

Гордана Станић

нпн

понедељак

14-15,30

Школа

77.      

др мед. Анита Стојиљковић

нпн

 

 

 

78.      

Душанка Тадић

нпн

понедељак

14,30-16

Школа

79.      

Мила Филиповић, дипл. фарм.

нпн

 

 

 

80.      

Драгица Стојановић

нпн

понедељак

13,30-15

Школа

81.      

Данијела Јездимировић

нпн

среда

16-17,30

Школа

82.      

Гордана Антић

нпн

понедељак

12,30-14

Школа

83.      

Мирјана Смуђа

нпн

среда

13-14,30

Школа

84.      

Верица Трбовић

нпн

среда

11-12,30

Школа

85.      

Маријана Дабић

нпн

понедељак

15-16,30

Школа

86.      

Ненад Недовић

нпн

уторак

14-15,30

Сокобањска 13

87.      

Шимпрага Љиљана

нпн

среда

13-14,30

Сокобањска 13

88.      

Ангелка Пештерац Кујунџић

нпн

уторак

11-12,30

КЦ Србије

89.      

Емилија Киш

нпн

четвртак

13-15,30

Школа

90.      

Радица Тасић

нпн

петак

12,30-14

Школа

 

Сва права задржана Висока здравствена школа струковних студија у Београду 2011

Пријава на сајт Вашим корисничким именом и лозинком