Списак наставника у сталном радном односу

Списак стално запослених професора струковних студијау школској 2016/2017 години:

 1. др сци. мед.Башић Јасмина
 2. др сци. мед. Будимчић Миленко
 3. др Булатовић Јована
 4. др сци. мед. Богдановић Милка
 5. др Васиљевић Благиојевић Милица
 6. др сци. мед. Золотаревски Лидија
 7. др сци. мед. Кекуш Дивна
 8. др сци. мед. Крстић Љиљана
 9. др сци. мед. Мајсторовић Биљана
 10. др Кљајић Драгана
 11. др Коцев Нада
 12. др сци. мед. Лазаревић Анђелка
 13. др сци. мед.  Исидора Милановић
 14. др Милановић Милан
 15. др сци. мед. Митрашиновић Дејан
 16. др сци. мед. Мишић Мирослав
 17. др сци. мед. Новаковић Маријан
 18. др сци. мед. Дарко Ножић
 19. др Петровић Радић Марина
 20. др сци. мед. Пецарски Данијела
 21. др сци. мед. Раковић Савчић Љубица
 22. др Савковић Нада
 23. др сци. мед. Станковић Братислав
 24. др  Станковић Јован
 25. др Драгослав Стефановић
 26. др сци. мед. Негра Терзић
 27. др Марија Трајков
 28. др сци. мед. Тришовић Марија
 29. др сци. мед. Удовичић Божидар
 30. др сци. мед. Љиљана Црнчевић Радовић

Списак стално запослених предавача у школској 2016/2017 години:

 1. мр Вођевић Славица
 2. мр сци. мед.Вукашиновић Бокун Зорана
 3. Вуковић Весна, спец. фарм.
 4. Димоски Звонко, спец. фарм.
 5. Ђорђевић Јелена, спец. др мед.
 6. Ивановић Марина, спец.
 7. Илић Меланија, спец. др мед.
 8. Владимир Илић, спец. инг.
 9. Исаиловић Горана, спец. др мед.
 10. Јанић Лазар, спец.
 11. Јовановић (Рајко)Весна, спец. фарм.
 12. Јовчић Љиљана, спец.
 13. мр  Стеван  Јовановић
 14. Лазић Соловјев Наталија, спец. др мед.
 15. Лукач Веселин, спец. др мед.
 16. Максимовић Весна, спец. фарм.
 17. мр сци. мед. Костић Милосављевић Мирјана
 18. мр Крсмановић Славица
 19. мр Кривокапић Жарко
 20. мр Ана Мандић
 21. Маричић Милена, спец. фарм.
 22. мр сци. мед. Младеновић Пауновић Калина
 23. мр Мунћан Божица
 24. Новаковић Момчило,спец. др мед.
 25. Мр Поповић Јела
 26. Родић Трмчић Бранка, спец.
 27. мр сци. мед. Станковић Верослава
 28. Мр Станисављевић Сања
 29. Горан Стојановић, спец. фарм.
 30. мр сци. мед. Стојановић БиљанаЈовановић
 31. мр сци. мед. Стојановић Светлана
 32. Стојковић Наташа, спец. др мед.
 33. Терзић Марковић Драгана, спец. фарм.
 34. Удовичић Снежана, спец. др мед.

Списак стално запослених наставника практичне наставе у школској 2016/2017 години:

 1. Алексић Александра
 2. Антић Гордана
 3. Бабић Биљана
 4. Бабић Никола
 5. Бојанић Марија
 6. Бркић Биљана
 7. др мед. Величковић Игор
 8. Вујичић Данило
 9. Дабић Маријана
 10. др мед. Драгаш Миловановић Драгана
 11. Јездимировић Данијела
 12. Јовановић (Мирослав)Весна
 13. Киш Емилија
 14. Марић Ранка
 15. др мед.Мариновић Дубравка
 16. Миљановић Гора
 17. Недовић Ненад
 18. Пештерац Кујунџић Ангелка
 19. Ранковић Драгица
 20. Савковић Гордана
 21. Смуђа Мирјана
 22. Станић Гордана
 23. Стојановић Драгица
 24. др мед.Стојиљковић Анита
 25. Тадић Душанка
 26. Тасић Радица
 27. Трбовић Верица
 28. Филиповић Мила, дипл. фарм.
 29. ШимпрагаЉиљана

 

Premium Joomla Templates