Висока здравствена школа струковних студија у Београду

Директор Школе

Проф. др сци. мед. Дејан Митрашиновић

dr sci med Dejan MitrasinovicДр сци. мед. Дејан Митрашиновић рођен 1968. године у Београду. Основно и средње образовање стекао у Београду и уписао Медицинси факултет Универзитета у Београду, где је 1994. године и дипломирао.
Специјализацију из области Физикалне медицине и рехабилитације завршио 2001. године на Војномедицинској академији у Београду, где је и радио четири године.
Радно искуство стекао и на: Институту за рехабилитацију „Селтерс“, у ортопедском предузећу „Рудо“ А.Д.  у Београду, где је обављао и финкцију Директора квалитета, у приватној болници „Белмедик“, где је обављао функцију Директора за људске ресурсе, као и на Вишој здравствено-санитарној школи „Висан“, где је обављао функцију и в.д. Директора Школе.
Одбранио докторску дисертацију 2010. године и тиме стекао академски назив доктор медицинских наука.
Одлуком Наставног већа Високе здравствене школе стуковних студија у Београду (марта 2013. године) бира се у звање професора струковних студија из области Медицина и Физикална медицина и рехабилитација.
Одлуком Савета Високе здравствене школе струковних студије у Београду 03. октобра 2016. године изабран је за Директора Школе.

Помоћник Директора за наставну

Проф. др Јован Станковић

Помоћник Директора за истраживање и развој

 Проф. др сци. мед. Анђелка Лазаревић

Чланови Савета Школе:

1. Др мед. Игор Величковић, председник

2. Мр сци. мед. калина Пауновић Младеновић, заменик

3. Проф. др сци. мед. Негра Терзић, члан

4. Проф. др Марија Трајков, члан

5. Проф. сци. мед. Миленко Будимчић

6. Проф. др сци. мед. Јасмина Башић

7. Весна Максимовић, спец. фарм., члан

8. Владимир Илић, спец. инг., члан

9. Марија Станојевић, члан

10. Светлана Лазаревић, члан

11. Невенка Марунић, члан

12. Душан Карабашевић, члан

13. Милица Дерета, члан

14. Милан Грмуша, члан

15. Проф. др Иван Булатовић

16. Проф. др Миодраг Паспаљ

17. Мирољуб Петковић

Стручни колегијум

Стручни колегијум је саветодавни орган  директора Школе и чине га поред директора Школе, координатори, шефови студијских програма, секретар Школе и руководиоци служби.

Шефови Студијских програма:

·         Горан Стојановић, спец. фарм.,

·         Милена Маричић, спец. фарм.,

·         Мр Славица Вођевић,

·         Проф. др Милан Милановић,

·         Мр Стеван Јовановић,

·         Гордана Савковић,

·         Меланија Илић, спец. др мед.,

·         Проф. др сци. мед. Исидора Милановић,

          Проф. др сци. мед. Данијела Пецарски,

          Љиљана Јовчић, спец.

Секретар Школе:

Ива Пророковић, дипл. правник

Сва права задржана Висока здравствена школа струковних студија у Београду 2011

Пријава на сајт Вашим корисничким именом и лозинком