Висока здравствена школа струковних студија у Београду

Библиотека

Висока здравствена школа струковних студија у Београду поседује библиотеку са фондом од преко 15000 библиотечких јединица.

Кроз систематску набавку, обраду, чување и коришћење публикација, кроз обучавање корисника, претраживање библиотечко-информационих извора, развијање библиотечко-информационе делатности, као и пружањем других услуга, библиотека даје значајну подршку наставно-образовном процесу, као и развојно-истраживачком раду у Школи.

Библиотека је  чланица Заједнице библиотека универзитета у Србији.

Из библиотеке је, преко КоБСОН-а, омогућен бесплатан приступ највећим електронским сервисима са више од 35000 часописа и 40000 књига у пуном тексту.

Од 2010. године  библиотека је укључена  у COBISS.RS (Кооперативни онлајн библиографски систем и сервиси Републике Србије), када је  започет  рад на електронском каталогу. Електронски библиотечки каталог доступан је на веб-сајту Школе: http://www.vzsbeograd.edu.rs/biblioteka/cobiss.html, као и на веб-сајту Виртуелне библиотеке Србије: www.vbs.rs/cobiss.

Библиотека и читаоница су отворене за кориснике сваког радног дана од 9 до 17 часова.

Контакт: Јасмина Димитријевић и Војислава Коларевић, библиотекари

Тел.: 2618 120 лок.111

Е-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Сва права задржана Висока здравствена школа струковних студија у Београду 2011

Пријава на сајт Вашим корисничким именом и лозинком