Висока здравствена школа струковних студија у Београду

Струковна медицинска сестра (2012)

1. Година
1. Семестар
Шифра Назив предмета Семестар Категорија Предавања Вежбе Остали ЕСПБ Напомена
мс1101а Физиологија са основама анатомије
1
Обавезан
3
5
мс1102а Здравствена нега 1
1
Обавезан
3
4
8
мс1103а Општа педагогија
1
Обавезан
2
4
мс1104а Интерна медицина
1
Обавезан
3
5
мс1105а Здравствено васпитање
1
Обавезан
2
3
6
мс1210а Стручна пракса 1
1 и 2
Обавезан
20
0
Збир за 1. семестар
28
2. Семестар
Шифра Назив предмета Семестар Категорија Предавања Вежбе Остали ЕСПБ Напомена
мс1206а Здравствена нега 2
2
Обавезан
3
4
8
мс1207а Клиничка фармакологија
2
Обавезан
3
5
мс1208а Здравствена нега у интерној медицини
2
Обавезан
3
4
7
мс1209а Инфективне болести са епидемиологијом
2
Обавезан
3
5
мс1210а Стручна пракса 1
1 и 2
Обавезан
20
7
Збир за 2. семестар
32
Збир за 1. годину
60
2. Година
3. Семестар
Шифра Назив предмета Семестар Категорија Предавања Вежбе Остали ЕСПБ Напомена
мс2311а Хирургија
3
Обавезан
3
5
мс2312а Здравствена нега у хирургији 1
3
Обавезан
3
3
7
мс2313а Здравтвена нега у интерној медицини 2
3
Обавезан
3
3
7
мс2314а Гинекологија и акушертство
3
Изборни
2
6
мс2315а Психијатрија
3
Изборни
2
6
Студент бира из категорије предмета "Изборни" предмете чији збир бодова износи 6
6
Збир за 3. семестар
25
4. Семестар
Шифра Назив предмета Семестар Категорија Предавања Вежбе Остали ЕСПБ Напомена
мс2416а Здравствена нега у инфектологији
4
Обавезан
2
3
6
мс2417а Здравствена нега у психијатрији
4
Обавезан
2
3
6
мс2418а Здравствена нега у гинекологији и акушерству
4
Обавезан
2
3
6
мс2419а Здравствена нега у хирургији 2
4
Обавезан
3
3
6
мс2422а Стручна пракса
4
Обавезан
50
6
мс2420а Медицинска рехабилитација
4
Изборни
2
5
мс2421а Неурологија
4
Изборни
2
5
Студент бира из категорије предмета "Изборни" предмете чији збир бодова износи 5
Збир за 4. семестар
35
Збир за 2. годину
60
3. Година
5. Семестар
Шифра Назив предмета Семестар Категорија Предавања Вежбе Остали ЕСПБ Напомена
мс3523а Здравствена нега у примарној здравственој заштити
5
Обавезан
2
4
6
мс3524а Здравствена нега у педијатрији
5
Обавезан
2
4
6
мс3525а Педијатрија
5
Обавезан
3
4
мс3526а Здравствена нега у рехабилитацији
5
Изборни
2
3
6
мс3527а Здравствена нега у неурологији
5
Изборни
2
3
6
мс3528а Здравствена нега старих
5
Изборни
2
2
6
мс3529а Ментална хигијена
5
Изборни
2
2
6
Студент бира из категорије предмета "Изборни" предмете чији збир бодова износи 6
Збир за 5. семестар
22
6. Семестар
Шифра Назив предмета Семестар Категорија Предавања Вежбе Остали ЕСПБ Напомена
мс3630а Методологија истраживања у сестринству
6
Обавезан
2
3
6
мс3631а Методика и организација здравствене неге
6
Обавезан
2
3
6
мс3632а Социјална медицина
6
Обавезан
2
4
мс3635а Стручна пракса 3
6
Обавезан
46
4
мс3636а Завршни рад
6
Обавезан
6
мс3633а Здравствена нега у онкологији
6
Изборни
2
2
6
мс3634а Менаџмент у здравству
6
Изборни
2
2
6
Студент бира из категорије предмета "Изборни" предмете чији збир бодова износи 12
Збир за 6. семестар
38
Збир за 3. годину
60
Збир за студијски програм Струковна медицинска сестра.
180

9TiZtdu_01_2012

9TiZtdu_01_2012

Опширније

Струковна медицинска сестра - бабица (2012)

1. Година
1. Семестар
Шифра Назив предмета Семестар Категорија Предавања Вежбе Остали ЕСПБ Напомена
ба1101а Физиологија са анатомијом
1
Обавезан
4
5
ба1102а Здравствена нега 1
1
Обавезан
2
3
7
ба1103а Планирање породице
1
Обавезан
2
3
7
ба1104а Здравствено васпитање
1
Обавезан
2
3
7
ба1105а Општа педагогија
1
Изборни
2
1
4
ба1106а Здравствено законодавство и евиденције
1
Изборни
2
1
4
Студент бира из категорије предмета "Изборни" предмете чији збир бодова износи 4
Збир за 1. семестар
30
2. Семестар
Шифра Назив предмета Семестар Категорија Предавања Вежбе Остали ЕСПБ Напомена
ба1207а Социјална медицина
2
Обавезан
2
3
ба1208а Епидемиологија и и инфективне болести
2
Обавезан
3
4
ба1209а Интерна медицина
2
Обавезан
2
3
ба1210а Здравствена нега у интерној медицини
2
Обавезан
2
4
8
ба1213а Стручна пракса 1
2
Обавезан
5
ба1211а Здравствена нега 2
2
Изборни
2
3
7
ба1212а Здравствена нега у инфектологији
2
Изборни
2
3
7
Студент бира из категорије предмета "Изборни" предмете чији збир бодова износи 7
Збир за 2. семестар
30
Збир за 1. годину
60
2. Година
3. Семестар
Шифра Назив предмета Семестар Категорија Предавања Вежбе Остали ЕСПБ Напомена
ба2314а Гинекологија
3
Обавезан
3
4
ба2315а Хирургија
3
Обавезан
2
3
ба2316а Здравтвена нега у гинекологији 1
3
Обавезан
2
4
8
ба2317а Заштита здравља жене и детета
3
Обавезан
2
4
8
ба2318а Клиничка трансфузиологија
3
Изборни
3
4
ба2319а Исхрана жене у трудноћи и лактацији
3
Изборни
3
4
Студент бира из категорије предмета "Изборни" предмете чији збир бодова износи 4
Збир за 3. семестар
27
4. Семестар
Шифра Назив предмета Семестар Категорија Предавања Вежбе Остали ЕСПБ Напомена
ба2420а Акушерство
4
Обавезан
3
4
ба2421а Здравствена нега у хирургији
4
Обавезан
2
3
7
ба2422а Здравствена нега у гинекологији 2
4
Обавезан
2
4
8
ба2425а Стручна пракса 2
4
Обавезан
6
ба2423а Здравствена нега у онкологији
4
Изборни
2
4
8
ба2424а Технике инструментирања
4
Изборни
2
4
8
Студент бира из категорије предмета "Изборни" предмете чији збир бодова износи 8
Збир за 4. семестар
33
Збир за 2. годину
60
3. Година
5. Семестар
Шифра Назив предмета Семестар Категорија Предавања Вежбе Остали ЕСПБ Напомена
ба3526а Генетика и ембриологија
5
Обавезан
3
4
ба3527а Неонатологија
5
Обавезан
2
3
ба3528а Нега неонатуса
5
Обавезан
2
3
7
ба3529а Здравствена нега у акушерству 1
5
Обавезан
2
4
8
ба3530а Методика и организација здравствене неге
5
Изборни
2
3
7
ба3531а Методологија истраживања
5
Изборни
2
3
7
Студент бира из категорије предмета "Изборни" предмете чији збир бодова износи 7
Збир за 5. семестар
29
6. Семестар
Шифра Назив предмета Семестар Категорија Предавања Вежбе Остали ЕСПБ Напомена
ба3632а Ментално здравље
6
Обавезан
3
4
ба3633а Здравствена нега у акушерству 2
6
Обавезан
2
4
8
ба3634а Здравствена нега у ПЗЗ
6
Обавезан
2
4
8
ба3637а Стручна пракса 3
6
Обавезан
5
ба3635а Менаџмент у здравству
6
Изборни
2
2
6
ба3636а Информатика у здравству
6
Изборни
2
2
6
Студент бира из категорије предмета "Изборни" предмете чији збир бодова износи 6
Збир за 6. семестар
31
Збир за 3. годину
60
Збир за студијски програм Струковна медицинска сестра - бабица.
180

9TiZtdu_02_2012

9TiZtdu_02_2012

Опширније

Струковни санитарно-еколошки инжењер (2012)

1. Година
1. Семестар
Шифра Назив предмета Семестар Категорија Предавања Вежбе Остали ЕСПБ Напомена
си1101а Санитарна техника
1
Обавезан
4
3
8
си1102а Санитарна микробиологија
1
Обавезан
2
3
6
си1103а Санитарна хемија
1
Обавезан
3
2
7
си1104а Хигијена исхране 1
1
Обавезан
3
2
6
си1105а Ментална хигијена
1
Изборни
3
6
си1106а Физика у медицини
1
Изборни
3
6
Студент бира из категорије предмета "Изборни" предмете чији збир бодова износи 6
Збир за 1. семестар
33
2. Семестар
Шифра Назив предмета Семестар Категорија Предавања Вежбе Остали ЕСПБ Напомена
си1207а Општа епидемиологија
2
Обавезан
2
2
6
си1208а Анатомија и физиологија
2
Обавезан
3
5
си1209а Хигијена исхране 2
2
Обавезан
3
2
7
си1212а Стручна пракса
2
Обавезан
80
3
си1210а Технолошки процеси и животна средина
2
Изборни
3
6
си1211а Урбана екологија
2
Изборни
3
6
Студент бира из категорије предмета "Изборни" предмете чији збир бодова износи 6
Збир за 2. семестар
27
Збир за 1. годину
60
2. Година
3. Семестар
Шифра Назив предмета Семестар Категорија Предавања Вежбе Остали ЕСПБ Напомена
си2313а Безбедност на раду 1
3
Обавезан
3
2
6
си2314а Специјална епидемиологија 1
3
Обавезан
4
3
8
си2315а Методика санитарно - еколошког надзора
3
Обавезан
3
2
7
си2316а Социјална медицина
3
Изборни
2
1
6
си2317а Здравствено васпитање
3
Изборни
2
1
6
Студент бира из категорије предмета "Изборни" предмете чији збир бодова износи 6
Збир за 3. семестар
27
4. Семестар
Шифра Назив предмета Семестар Категорија Предавања Вежбе Остали ЕСПБ Напомена
си2418а Специјална епидемиологија 2
4
Обавезан
4
2
8
си2419а Безбедност на раду 2
4
Обавезан
2
2
6
си2420а Медицина рада
4
Обавезан
4
3
8
си2423а Стручна пракса 2
4
Обавезан
6
си2421а Хумана екологија
4
Изборни
3
5
си2422а Предшколска и школска хигијена
4
Изборни
3
5
Студент бира из категорије предмета "Изборни" предмете чији збир бодова износи 5
Збир за 4. семестар
33
Збир за 2. годину
60
3. Година
5. Семестар
Шифра Назив предмета Семестар Категорија Предавања Вежбе Остали ЕСПБ Напомена
си3524а Комунална хигијена
5
Обавезан
4
3
8
си3525а Санитарно - еколошко законодавство
5
Обавезан
2
1
5
си3526а Инспекцијски надзор
5
Обавезан
3
3
8
си3527а Превенција професионалне патологије
5
Изборни
3
2
7
си3528а Епидемиологија хроничних незаразних болести
5
Изборни
3
2
7
Студент бира из категорије предмета "Изборни" предмете чији збир бодова износи 7
Збир за 5. семестар
28
6. Семестар
Шифра Назив предмета Семестар Категорија Предавања Вежбе Остали ЕСПБ Напомена
си3629а Хигијена вода
6
Обавезан
3
4
8
си3630а Безбедност хране и системи управљања
6
Обавезан
3
3
8
си3631а Економика заштите животне и радне средине
6
Обавезан
2
1
5
си3634а Стручна пракса 3
6
Обавезан
5
си3632а Екотоксикологија
6
Изборни
3
6
си3633а Токсикологија хране
6
Изборни
3
6
Студент бира из категорије предмета "Изборни" предмете чији збир бодова износи 6
Збир за 6. семестар
32
Збир за 3. годину
60
Збир за студијски програм Струковни санитарно-еколошки инжењер.
180

9TiZtdu_03_2012

9TiZtdu_03_2012

Опширније

Струковни медицински радиолог (2012)

1. Година
1. Семестар
Шифра Назив предмета Семестар Категорија Предавања Вежбе Остали ЕСПБ Напомена
мр1101а Анатомија
1
Обавезан
4
5
мр1102а Физиологија
1
Обавезан
2
4
мр1103а Радиолошка физика
1
Обавезан
4
1
6
мр1104а Радиолошка заштита
1
Обавезан
3
1
5
мр1105а Социјална медицина
1
Обавезан
3
1
4
мр1106а Хигијена
1
Изборни
2
5
мр1107а Историја радиологије
1
Изборни
2
5
Студент бира из категорије предмета "Изборни" предмете чији збир бодова износи 5
Збир за 1. семестар
29
2. Семестар
Шифра Назив предмета Семестар Категорија Предавања Вежбе Остали ЕСПБ Напомена
мр0001а Стручна пракса из Радиолошке заштите и Основа радиографије
2
Обавезан
5
мр1208а Основи радиографије
2
Обавезан
3
4
8
мр1209а Патологија са патофизиологијом
2
Обавезан
4
6
мр1210а Интерна медицина
2
Обавезан
4
6
мр1211а Здравствена нега у радиологији
2
Изборни
2
2
6
мр1212а Онкологија
2
Изборни
4
6
Студент бира из категорије предмета "Изборни" предмете чији збир бодова износи 6
Збир за 2. семестар
31
Збир за 1. годину
60
2. Година
3. Семестар
Шифра Назив предмета Семестар Категорија Предавања Вежбе Остали ЕСПБ Напомена
мр2313а Рендген апарати и уређаји
3
Обавезан
3
4
8
мр2314а Хирургија
3
Обавезан
4
7
мр2315а Редиографске технике и рендген анатомија
3
Обавезан
3
4
8
мр2316а Здравствено васпитање
3
Изборни
3
6
мр2317а Ментална хигијена
3
Изборни
3
6
Студент бира из категорије предмета "Изборни" предмете чији збир бодова износи 6
Збир за 3. семестар
29
4. Семестар
Шифра Назив предмета Семестар Категорија Предавања Вежбе Остали ЕСПБ Напомена
мр2418а Радиолошка дијагностика 1
4
Обавезан
3
4
9
мр2419а Основи радиотерапије
4
Обавезан
3
3
8
мр2420а Организација радиолошке службе
4
Обавезан
2
1
4
мр2423а Стручна пракса из Радиографских техника и Основа радиотерапије
4
Обавезан
4
мр2421а Трауматологија
4
Изборни
3
6
мр2422а Епидемиологија
4
Изборни
3
6
Студент бира из категорије предмета "Изборни" предмете чији збир бодова износи 6
Збир за 4. семестар
31
Збир за 2. годину
60
3. Година
5. Семестар
Шифра Назив предмета Семестар Категорија Предавања Вежбе Остали ЕСПБ Напомена
мр3523а Основи нуклеарне медицине
5
Обавезан
2
4
7
мр3524а Радиолошка дијагностика 2
5
Обавезан
3
4
9
мр3525а Специјална радиотерапија 1
5
Обавезан
3
3
8
мр3526а Лабораторијска нуклеарна медицина
5
Изборни
2
1
6
мр3527а Планирање у радиотерапији
5
Изборни
2
1
6
Студент бира из категорије предмета "Изборни" предмете чији збир бодова износи 6
Збир за 5. семестар
30
6. Семестар
Шифра Назив предмета Семестар Категорија Предавања Вежбе Остали ЕСПБ Напомена
мр3628а Специјална радиотерапија 2
6
Обавезан
3
4
9
мр3629а Савремене радиолошке дијагностичке методе
6
Обавезан
3
4
9
мр3632а Стручна пракса из Радиолошке дијагностике 2 и Савремених радиолошких метода (350+400)
6
Обавезан
5
мр3630а Клиничка нуклеарна медицина
6
Изборни
2
2
7
мр3631а Основи ултразвучне дијагностике
6
Изборни
3
1
7
Студент бира из категорије предмета "Изборни" предмете чији збир бодова износи 7
Збир за 6. семестар
30
Збир за 3. годину
60
Збир за студијски програм Струковни медицински радиолог.
180

9TiZtdu_04_2012

9TiZtdu_04_2012

Опширније

Струковни физиотерапеут (2012)

1. Година
1. Семестар
Шифра Назив предмета Семестар Категорија Предавања Вежбе Остали ЕСПБ Напомена
фт1101а Анатомија
1
Обавезан
4
5
фт1102а Физиологија
1
Обавезан
4
5
фт1103а Здравствена психологија
1
Обавезан
2
3
фт1104а Социјална медицина
1
Обавезан
3
3
фт1105а Здравствена нега
1
Обавезан
2
2
5
фт1106а Основи рехабилитције
1
Обавезан
3
4
фт1107а Здравствено васпитање
1
Изборни
2
5
фт1108а Општа педагогија
1
Изборни
2
5
Студент бира из категорије предмета "Изборни" предмете чији збир бодова износи 5
Збир за 1. семестар
30
2. Семестар
Шифра Назив предмета Семестар Категорија Предавања Вежбе Остали ЕСПБ Напомена
фт1209а Кинезиологија 1
2
Обавезан
2
3
8
фт1210а Патологија са патофизиологијом
2
Обавезан
3
4
фт1211а Соматопедија
2
Обавезан
2
2
фт1212а Физикална терапија 1
2
Обавезан
2
3
6
фт1215а Стручна пракса 1
2
Обавезан
##
5
фт1213а Здравствено законодавство и евиденције
2
Изборни
2
1
5
фт1214а Социотерапија у рехабилитацији
2
Изборни
2
1
5
Студент бира из категорије предмета "Изборни" предмете чији збир бодова износи 5
Збир за 2. семестар
30
Збир за 1. годину
60
2. Година
3. Семестар
Шифра Назив предмета Семестар Категорија Предавања Вежбе Остали ЕСПБ Напомена
фт2316а Кинезиологија 2
3
Обавезан
2
4
6
фт2317а Физикална терапија 2
3
Обавезан
2
3
5
фт2318а Основи кинезитерапије
3
Обавезан
2
3
6
фт2319а Интерна медицина
3
Обавезан
3
4
фт2320а Неурологија
3
Обавезан
3
4
фт2321а Менаџмент у здравству
3
Изборни
3
5
фт2322а Информатика у здравству
3
Изборни
3
5
Студент бира из категорије предмета "Изборни" предмете чији збир бодова износи 5
Збир за 3. семестар
30
4. Семестар
Шифра Назив предмета Семестар Категорија Предавања Вежбе Остали ЕСПБ Напомена
фт2423а Кинезитерапија мишићно-скелетних дисфункција
4
Обавезан
2
4
7
фт2424а Хирургија
4
Обавезан
3
6
фт2425а Протетика и ортотика
4
Обавезан
2
2
6
фт2428а Стручна пракса 2
4
Обавезан
##
6
фт2426а Основи радне терапије
4
Изборни
2
5
фт2427а Основи радиологије
4
Изборни
2
5
Студент бира из категорије предмета "Изборни" предмете чији збир бодова износи 5
Збир за 4. семестар
30
Збир за 2. годину
60
3. Година
5. Семестар
Шифра Назив предмета Семестар Категорија Предавања Вежбе Остали ЕСПБ Напомена
фт3529а Кинезитерапија неуромишићних дисфункција
5
Обавезан
2
4
7
фт3530а Кинезитерапија у интерној медицини
5
Обавезан
2
3
5
фт3531а Кинезитерапија у хирургији
5
Обавезан
2
3
5
фт3532а Клиничка физикална терапија
5
Обавезан
2
3
5
фт3533а Физиотерапија у спортској медицини
5
Изборни
2
5
фт3534а Архитектонско-техничке адаптације
5
Изборни
2
5
Студент бира из категорије предмета "Изборни" предмете чији збир бодова износи 5
Збир за 5. семестар
27
6. Семестар
Шифра Назив предмета Семестар Категорија Предавања Вежбе Остали ЕСПБ Напомена
фт3540а Стручна пракса 3
6
Обавезан
##
6
фт3635а Кинезитерапија у неурологији
6
Обавезан
2
4
5
фт3636а Кинезитерапија у педијатрији
6
Обавезан
2
3
5
фт3637а Кинезитерапија у реуматологији
6
Обавезан
2
2
5
фт3641а Завршни рад
6
Обавезан
6
фт3638а Фармакологија
6
Изборни
2
6
фт3639а Организација спортско-рекреативних активности
6
Изборни
2
6
Студент бира из категорије предмета "Изборни" предмете чији збир бодова износи 6
Збир за 6. семестар
33
Збир за 3. годину
60
Збир за студијски програм Струковни физиотерапеут.
180

9TiZtdu_05_2012

9TiZtdu_05_2012

Опширније

Сва права задржана Висока здравствена школа струковних студија у Београду 2011

Пријава на сајт Вашим корисничким именом и лозинком