Висока здравствена школа струковних студија у Београду

Акредитација

Акредитовани Студијски програми Основних струковних студија:

1. Струковна медицинска сестра

2. Струковна медицинска сестра-бабица

3. Струковни санитарно еколошки инжењер

4. Струковни медицински радиолог

5. Струковни физиотерапеут

6. Струковни радни терапеут

7. Струковни нутрициониста дијететичар

8. Струковни медицинско-лабораторијски технолог

9. Струковни козметичар естетичар

10. Струковна медицинска сестра-васпитач

 

Акредитовани Студијски програми Специјалистичких струковних студија:

1.    Специјалиста струковна медицинска сестра-област Јавно здравље

2.    Специјалиста струковна медицинска сестра-област Методика наставе

3.    Специјалиста струковни санитарно- еколошки инжењер-област Санитарно инжењерство и безбедност хране

4.    Специјалиста струковна медицинска сестра-област Клиничка нега

5.    Специјалиста струковни нутрициониста-дијететичар -област Јавно здравље

6.    Специјалиста струковни медицински радиолог- област Савремене дијагностичке технике у радиологији

7.    Специјалиста струковна медицинска сестра-област Анестезија и реанимација

8.   Специјалиста струковни физиотерапеут-област Савремене мануелне методе и технике у физиотерапији

9.   Специјалиста струковни козметичар естетичар-област Медицинска естетика

 

 

Сва права задржана Висока здравствена школа струковних студија у Београду 2011

Пријава на сајт Вашим корисничким именом и лозинком