Висока здравствена школа струковних студија у Београду

Потребна документа за упис у прву годину на Основне струковне студије

Упис Конкурсом примљених кандидата у прву годину студија на Основне струковне студије за школску 2017/2018 годину обавиће се 13. и 14. јула 2017. године од 9-14 сати у просторијама Школе.

Ако се кандидат,  који је остварио право на упис по Конкурсу, не упише до 14.јула 2017. до 14 часова, Школа ће уписати уместо њега другог кандидата „прозивком“ по редоследу непримљених кандидата  на Коначној ранг листи  14јула2017. године  у 15 часова у амфитеатру Школе.

Кандидати који стекну право на упис подносе:

                1.  Оригинал документа: 

- диплома средње школе,

- сва четири сведочанствасредње школе,

- извод из матичне  књиге рођених,

- уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), 

- лекарско уверење (не старије од 6 месеци).

2. Две фотографије формата 3,5 х 4,5 цм

3. Фотокопија личне карте

4. Доказ о уплати школарине за студенте који се сами финансирају

5. ЗПУ 400,00 динара – плаћа се у готовини, у Школи на дан уписа, код представника студената

Школарина за самофинансирајуће студенте износи  72.000,00 динара , а за Струковне козметичаре естетичаре школарина износи 82.000,00.Уплата се врши искључиво у пошти или банци на жиро рачун Школе  840-1105666-45  са позивом на број S52. Школарина се може платити у пуном износу или на трирате и то:

-          прва приликом уписа 36.000,00 динара,а за Струковне козметичаре естетичаре 41.000,00

-          друга рата до 10. фебруара 2018. године у износу од 18.000,00, а за Струковне козметичаре естетичаре 20.500,00

-          трећа рата до 10. маја 2018. године у износу од 18.000,00,а за Струковне козметичаре естетичаре 20.500,00

Школарина за студенте страног држављанства износи 1500 EUR (у динарској противредностипо средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате) и плаћа се у целости на дан уписа.

Индекс и ШВ образац седобијајуу Школи и попуњавајусе искључиво ћирилицоми плавом хемијском оловком.

Сва права задржана Висока здравствена школа струковних студија у Београду 2011

Пријава на сајт Вашим корисничким именом и лозинком